phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Information till medlemmar om virkesprisnivåer i Baltikum

Information till medlemmar om virkesprisnivåer i Baltikum

Gallring av löv i Öhr. För Södra.
Foto Mats Samuelsson.

Utan import från Baltikum riskeras produktionsstopp i Södras tre massabruk med, just nu, kostnader i 100-miljonersklassen varje vecka som följd. Det skriver Olof Hansson och Magnus Björkman med tanke på den senaste tidens diskussion om virkesprisnivåer i Baltikum.

Under fredagen har vi och våra medarbetare fått frågor från medlemmar gällande priset på Södras importmassaved från Baltikum.

Södra har sedan längre tid tillbaka en virkesimport från Baltikum. Det är en viktig del i virkesförsörjningen av våra tre massabruk och stärker vår långsiktiga produktion. Under de senaste månaderna har en kraftig prisutveckling skett på de baltiska virkesmarknaderna på grund av yttre omständigheter, så som geopolitisk oro, pandemi och global energikris. Prisökningen gäller inte minst lövmassaveden. Det finns felaktigheter i prissiffror som figurerar i sociala medier, men vi ser samtidigt att prisnivåerna i Baltikum just nu är högre än någonsin.

Men trots de ovanligt höga priserna spelar volymerna av lövmassaved från Baltikum en viktig roll för Södra under vissa perioder. Utan marginalvolymerna finns en stor risk för produktionsstopp i våra tre massabruk, vilket just nu skulle riskera kostnader i 100-miljonersklassen varje vecka. Med hjälp av lövmassaveden från Baltikum kan vi köra våra bruk på maximal nivå utan att göra stopp och samtidigt leverera i tid till våra viktiga kunder inom massa-, värme- och bioprodukter. Importen behövs för jämnare och tryggare försörjning till våra industrier och en stabil produktion. 

Södra har förberett nya premier för lövmassaved, ekbränsleved och ektimmer, som aviserades under fredagen, för att öka tillförseln från våra medlemmars skogar. Men på grund av förutsättningarna i Sverige – med nedblåst skog, snöbrott samt granbarkborreavverkningar – finns stora svårigheter med att öka flödet tillräckligt. Snabba förändringar i omvärlden kombinerat med en kraftigt ökad produktion har i ett kortsiktigt läge skapat ett ökat virkesbehov. 

Södramodellens styrka är att Södras medlemmar får ta del av det värde som skapas i våra industrier. Genom att industrierna hålls i gång och levererar på maximal kapacitet optimerar vi vår lönsamhet och ökar vinstdelningen till våra medlemmar. Med en stabil och långsiktig industriproduktion, med hjälp av marginalvolymer från Baltikum, stärker vi Södras samlade resultat och våra medlemmars långsiktiga lönsamhet.

Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog

Magnus Björkman, affärsområdeschef Södra Cell

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.