phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Markägare får rätt till ersättning i uppmärksammade artskyddsärenden

Markägare får rätt till ersättning i uppmärksammade artskyddsärenden

Tjädertupp i naturen intill Södras huvudkontor på Skogsudden i Växjö.

Efter flera års processer i artskyddsärendena understryker Mark- och miljööverdomstolen nu rätten till ersättning i vägledande domar.

Under de senaste åren har Södra varit inblandat i två processer om rätt till ersättning när pågående markanvändning avsevärt försvåras av artskyddsskäl. Fallen gäller förekomst av tjäder respektive knärot som begränsat avverkningar på två medlemsfastigheter, där markägarna har blivit hänvisade till att stämma staten för att få ersättning.

Processerna har pågått under flera år och under onsdagen 22 december kom ett positivt besked: Mark- och miljööverdomstolen meddelar att de markägare som hindrats att avverka på grund av artskyddsregler har rätt till ersättning.

I det ena målet, där skogsägaren har hindrats att avverka med anledning av tjäder, slår domstolen fast det finns rätt till ersättning.

I det andra målet, där skogsägaren har hindrats att avverka med anledning av knärot, slår domstolen också fast att det finns rätt till ersättning – men att ersättningsfrågan prövas först efter nekad dispens från artskyddsförordningen. En sådan dispens ska enligt tidigare domstolspraxis ges för skogsbruk som endast påverkar nationellt fridlysta arter, såsom knärot.

”Glädjande domslut”
Mattias Johansson, chefsjurist på Södra:

– Domslutet gällande tjäder är glädjande, men också väntat. Vi delar däremot inte bedömningen i domen om knärot, där det krävs att markägaren först nekas dispens för att få ersättning, säger han.

– Vi har drivit ärendena för våra medlemmars räkning eftersom det handlar om viktiga äganderättsliga aspekter som utgår från grundlagen. Fallen är principiellt betydelsefulla och vi kommer nu analysera domskälen för att se vad detta i förlängningen innebär för våra medlemmar.

”Viktig dom för hanteringen av Artskyddsutredningen”
Malin Pettersson, näringspolitisk specialist på Södra:
– Detta är inte bara en seger för de berörda markägarna, utan för hela landets skogsägare. Det ska inte vara en risk att sköta skogen så att skyddade arter trivs, säger hon.

Långsiktigheten i skogspolitiken och förutsägbarheten i myndighetsutövningen är en viktig faktor för många av Sveriges familjeskogsbrukare. Det ligger till grund för viljan att investera i skogsskötsel. Det menar Malin Pettersson.

– Vi har utifrån vårt medlemsuppdrag arbetat för ett artskydd som samspelar med en stärkt äganderätt. De här domarna blir viktiga i den fortsatta hanteringen av Artskyddsutredningens förslag. Att det finns rätt till ersättning när skogsbruk inte får bedrivas är viktigt för att skogsägare ska våga göra investeringar i skogs- och naturvård, säger hon.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.