phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter EU-kommissionen måste lyssna på familjeskogsbrukarna

EU-kommissionen måste lyssna på familjeskogsbrukarna

Hult, Odensjö, Kronobergs län. Ägare Conny och Roger Eliasson. Tfn0372378310
SWEREF99 TM
    6299770.297, 414978.694 Skog i Odensjö i Småland

Ändamålsenliga regler för hållbara investeringar behövs. Men de förslag som lagts fram av Plattformen för Hållbara finanser, en expertgrupp utsedd av EU-kommissionen, missar målet. Det slår Södra fast i ett yttrande.

Lena Ek
Lena Ek, ordförande för Södra

Den 24 september lämnade Södra in ett yttrande om det förslag på nya tekniska kriterier inom taxonomin som presenterats från en expertgrupp inom EU-kommissionen. I yttrandet skrivs att en stor risk med förslagen är att det svenska familjeskogsbruket kan hamna utanför taxonomin, och klassas som en icke hållbar verksamhet.

”Stor resurs i aktivt skogsbruk”
Detta trots att det svenska familjeskogsbruket har en viktig roll i att producera produkter genom hållbart och aktivt brukad skog, som fasar ut fossila material och understödjer klimatomställningen, så kallad substitution. Dessutom bidrar Södras aktiva skogsbruk med en positiv klimateffekt som motsvarar 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. 50 hektar Södra-skog klimatkompenserar för 40 svenskar.

– Sveriges familjeskogsbrukare är en stor resurs i klimatomställningen. Dessa förslag riskerar att göra brukandet svårare för Sveriges 330 000 skogsägare och därför även påverka vår förmåga att ställa om samhället, säger Lena Ek, ordförande för Södra.

– Förslaget skulle leda till sämre förutsättningar när lån ska tas och när generationsskiften ska genomföras. Även naturvården som bedrivs i dag kan bli lidande – inte minst eftersom taxonomin kommer att styra olika former av stöd och investeringar. Förslaget innebär också en styrning på en oerhörd detaljeringsgrad och enbart den omfattande administrationen gör att många familjeskogsbrukare kommer hamna utanför.

I yttrandet lyfts också bristen på insyn i processen och frånvaron av röster som företräder familjeskogsbruket.

– I stället för att jobba brett och öppet har kommissionen valt att bedriva arbetet genom delegerade akter utan insyn. Förslagen som läggs fram innebär också en stor maktförflyttning från nationellt självbestämmande till Bryssel.

”Bjud in familjeskogsbrukarna”
I Sverige är miljö och produktion jämställda mål i skogsvårdslagen. Komplexiteten i regelverken gör att dialog och målbilder för skogsbruket är ständigt närvarande mellan verksamhetsutövare, universitet och myndigheter.

– Att föra in nya och helt annorlunda sätt att bruka skogen baserat på genomsnittliga antaganden om det europeiska skogsbruket innebär stora risker och osäkerheter. Det är stor skillnad mellan en typisk omloppstid på 80 år i svenskt skogsbruk till 8 år för planterad eukalyptusskog i Portugal. Därför blir ett snittvärde en stor risk.

– Vi önskar att kommissionen bjudit in skogsägare och verksamhetsutövare för att tillföra praktiska kunskaper i diskussionerna. Vi måste ha ett nära utbyte mellan skogsägare, näringsliv och politik för att balansera intressena. Då hade EU i stället kunnat flytta fram sina positioner i en miljömässigt, klimatmässigt, socialt och ekonomiskt hållbar riktning, avslutar Lena Ek.

Läs hela Södras yttrande här.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare, Koncerna Enheter

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare, Koncerna Enheter

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.