phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Tillväxtstörningar på unga tallar utreds

Tillväxtstörningar på unga tallar utreds

Under de senaste åren har andelen tallplantor med tillväxtstörningar och onormal förgrening ökat i omfattning. Problemet, som gäller både planterad och naturligt föryngrad tall, har konstaterats i framförallt östra Småland men förekommer även i andra delar av Götaland. Södra undersöker nu orsakerna tillsammans med Skogforsk.

Det är väl känt att viltbetning kan ge skador på tallplantor som resulterar i dubbeltoppar, sprötkvistar och onormalt utseende, så kallade "rhododendrontallar". Under senare år har andra tillväxtstörningar på tall observerats.

– Det finns många orsaker som skulle kunna vara bidragande faktorer såsom klimatförändring, lokalklimat, svamp, insekter eller kombinationer av dessa. Vi tar allvarligt på problemet och utreder nu orsakerna och utbredningen tillsammans med forskare, säger Göran Örlander, skogsstrateg i Södra.

– Skadorna finns även i naturliga föryngringar så det verkar inte vara kopplat till tallfröets ursprung. Plantornas anpassning till klimatet är prioriterat i skogsträdsförädlingen. Vi kommer att studera om det finns genetiska orsaker, säger Bo Karlsson, chef för skogsträdsförädling på Skogforsk.

Skogsstyrelsen har startat ett arbete för att försöka kartlägga utbredning, omfattning och fastställa möjliga orsaker.

Upptäcker du skador i form av onormalt buskformigt utseende på dina unga tallar som inte är kopplat till viltbete, kontakta din inspektor eller registrera skadan på SLU:s hemsida. På så sätt kan du hjälpa till att kartlägga utbredning och omfattning.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.