phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Håll koll på granborkborren

Håll koll på granbarkborren

Säsongen med granbarkborreangrepp har startat tidigt i år och träden är också extra känsliga för angrepp nu. Som vanligt kommer Södra att följa utvecklingen och ge råd till er skogsägare om lämpliga åtgärder.

Den varma och torra inledningen på sommaren har medfört tidiga fångster av granbarkborrar i övervakningsfällorna i Ljungby, Aneby och Svenljunga. Vädret medför också att träden är stressade och därmed mer känsliga för angrepp när de flygfärdiga granbarkborrarna lämnar sina yngelplatser.

När detta sker beror på den fortsatta väderleken. Prognosen säger att det kan ske någon gång i juli månad. Redan nu finns dock rapporter om angrepp på stående skog. Ingångshål på stammen och brunt borrmjöl vid stambasen och på barken vittnar om detta.

Årets svärmning startade första veckan i maj. En indikation är att region Öst och Syd har lägre fångster medan region Väst har haft den högsta sammanlagda fångsten hittills. Syskonkullar kommer normalt 4–6 veckor efter huvudsvärmningen – i år har syskonkullar rapporterats så tidigt som första veckan i juni. En ny generation granbarkborrar utvecklas cirka åtta veckor efter huvudsvärmningen, sedan kan det ta 1–2 veckor innan de nya insekterna är klara att svärma.

Ingångshålen efter barkborren gör att stammen kan se ut som den vore träffad av en hagelsvärm.

Den fortsatta väderleken är avgörande för hur fort utvecklingen går: blir det fortsatt varmt och torrt kan vi räkna med stora angrepp på stressade träd med stora skador som följd, blir det svalare och mer nederbörd lugnar insekternas utveckling ned sig och träden blir också mer motståndskraftiga. Klart är dock att borrarna har fått en oroväckande bra start.

Särskilda riskområden är träd i närheten av fjolårsangreppen och i nya beståndskanter i äldre granskog.
Håll bra uppsikt över träd i dessa områden och leta efter borrmjöl på stammarna och efter ingångshål i barken.

Snabb avverkning och borttransport av nyligen angripna träd är effektivt men svårt att koordinera. Kontakta din inspektor för att få råd.

Korta tips om skogsskyddsåtgärder

Bestånd med störst risk för angrepp

  • Nya beståndskanter i äldre granskog, även gamla beståndskanter som inte stabiliserat sig är utsatta.
  • Områden med tidigare angrepp.
  • Äldre bestånd med nedsatt vitalitet, till exempel torra marker.
Vid trädets fot och på barken under ingångshålen lägger sig brunt borrmjöl, borrmjölet spolas bort av regn.

Tecken på angrepp

  • Borrmjöl på stammen och rotbenen.
  • Ingångshål på stammen och kådflöde.
  • Barrfärgen skiftar färg mot gult och brunt, men det tar några veckor och de nyligen angripna träden är fortfarande gröna.

Åtgärder

  • Upparbeta angripna träd och färska vindfällen snarast.
  • Lämna äldre torkade vindfällen och torrträd, dessa utgör inget hot.
  • Transportera ut virket till bilväg.
  • Avverkning och snabb transport är viktigt både för att rädda virkesvärdet och för att minska risken för mer skador.

Om du hittar angripna träd ska du omedelbart kontakta din inspektor för att få råd och hjälp samt information om kontraktsvillkor.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, Södra Skog

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, Södra Skog

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.