Värme är visserligen en fördel vid planttillväxt, men långa perioder i sommar har det varit över 25 grader och då ställer plantorna in sig på försvar istället för tillväxt, förklarar Johan.
– Nu när vädret har blivit svalare ser vi också en bättre tillväxt på plantorna och vi kommer att få upp dem i önskad storlek. Det innebär att vi kommer att kunna leverera plantor i höst och vår enligt plan.

PROBLEM MED NYSÅDDEN

För de plantor som såtts in i sommar för leverans 2020 har vädret dock ställt till en del problem.
– Våra växthus har helt enkelt blivit så varma att grobarheten har påverkats. Sommarsådden har därmed drabbats av större avgångar än normalt, berättar Johan Jonsson.
– Vi kompletterar nu med fler insådder för att kompensera för dessa avgångar.

Johan Jonsson önskar nu en mild höst med nederbörd jämnt fördelad över tid.
– Frost under september är det vi nu fruktar mest. Plantorna är då fortfarande mycket känsliga. Om kylan däremot väntar till oktober är faran över. Då har plantorna nämligen hunnit förbereda sig för vintern – de har ”invintrat”, som vi säger.

PLANTBRIST 2019

På grund av den stora brandrisken under sommaren tvingades markberedningsmaskinerna stå still i långa perioder. Det har lett till att väsentligt lägre arealer har föryngrats i år jämfört med behovet. På så sätt flyttas nu föryngringsbehovet framåt i tiden och det blir därmed troligen brist på plantor 2019.
– De 4 miljoner plantor vi inte har kunnat plantera i år måste alltså planteras 2019. Det är dock ingen katastrof – det kommer att bli en fråga om att prioritera bland föryngringarna med hjälp av hyggesvila och genom att skjuta på vissa planteringar, förklarar Johan Jonsson.