Du som skogsägare kan själv påverka utfallet för prima/sekunda genom en rad åtgärder. 

– För att hålla en hög andel prima i travarna kan du som skogsägare tänka på att inte lägga i felaktiga trädslag eller torrträd och inte ha för mycket skogsrötaarea i travarna säger Patrik Lindenbjär, apteringsspecialist på Södra. 

Traven får inte heller innehålla övergrova bitar som är över 70 centimeter eller har för stor rötarea.  

– Även främmande föremål så som kol, sot, sten, plast, metall eller grus ska undvikas, säger Patrik Lindenbjär. 

Hur gör jag med övergrovt virke?

När det gäller prima/sekunda är maxdiametern 70 centimeter. Har du virke över 70 centimeter och som ej går att svarva ned ska stocken sorteras i 1800, grovbarrmassaved. 

Se videon med vår apteringsspecialist Patrik Lindenbjär för att ta del av tips om hur du kan hantera det övergrova virket för olika klassningar.  

Vad avgör om en trave är prima eller sekunda?

Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare