I juni meddelade Södra att hämtning av biprodukter inne på sågverksområdena upphör som en konsekvens av ett skärpt säkerhetsarbete. Området runt biproduktshanteringen är ett högriskområde, där det rör sig tunga fordon i ett ständigt flöde. Det är förknippat med stora risker att vistas i detta område. Södra Wood har ett mål att minska trafiken inne på sågverksområdena.

-Vi har mött en förståelse för vår ambition kring vårt säkerhetsarbete, men önskemål finns att vi tittar på alternativa förslag. Vi har därför kommit fram till att medlemmar fortsatt får hämta biprodukter vid våra hyvlerier i Torsås och Ramkvilla, där vi har mindre trafik. För sågverken gäller dock samma bedömning som tidigare.

Frågan har dessutom kommit upp om medlemmar kan genomgå samma utbildning som Södras kontrakterade transportörer gör och därmed kunna hämta själva.

- Detta kan vi tyvärr inte tillmötesgå på grund av vårt mål att få ner trafiken inne på området för att skapa en säkrare miljö och en tryggare arbetsplats, säger Jörgen Lindquist.

Även önskemål om att hämta på helger, då det är mindre trafik, har framförts.  

- Tyvärr har vi inte samma grundbemanning på helgerna eftersom vi optimerat anläggningen för drift. extra arbetsuppgifter och kan därmed inte hantera de extra arbetsuppgifter hanteringen av biproduktrna innebär. Jag hoppas dock att de korrigeringar vi gör ska underlätta för våra medlemmar.

Biprodukter handlas annars enklast från den 1 september på Södras hemsida  där medlemmen får produkterna hemlevererade mot en fraktkostnad.

- Vi håller för närvarande på att se över olika förpacknings- och transportalternativ för att medlemmarna ska få sina leveranser så smidigt som möjligt. Jag har full förståelse för att förändringen kan skapa problem samtidigt som jag hoppas på en förståelse för vårt arbete med en nollvision avseende olyckor, säger Jörgen Lindquist.

 

Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare