För några år sedan startade vi Södraskolan som riktar sig till skogsägare och blivande skogsägare. Syftet är att öka kunskapen om skogsbruket på ett enkelt och trevligt sätt.

– Många av våra medlemmar vill lära sig mer om skog och ambitionen är att utbildningarna inom Södraskolan ska tillgodose dessa. Upplägget i de olika kurserna är planerade men det finns utrymme för deltagarna att styra innehållet, säger Hedvig Johansson, ansvarig för Södraskolan.

Anpassade kurser
Genom Södraskolan kan du få större kunskap om skog och skogsbruk samtidigt som du skapar ett inspirerande kontaktnätverk med andra skogsägare. Södraskolan erbjuder kurser om bland annat skogsskötsel för ökad lönsamhet och digitala verktyg för skogsbruksplanen.

-- Det ska vara enkelt att utbilda sig i Södraskolan och därför finns det lokala kurser på varje verksamhetsområde, både för den ovane och för den mer rutinerade skogsbrukaren, säger Hedvig.

Inom Södra arbetar vi med att förena målen lönsamt skogsbruk med hänsyn till natur och kultur, vatten och biologisk mångfald. Att våra medlemmar får del av den kunskap som finns för att möjliggöra detta är viktigt.

Vi arbetar ständigt för att utveckla informationen om Södraskolan. Hör gärna av dig med frågor och synpunkter till hedvig.johansson@sodra.com

Läs mer om respektive kurs:

Skogsskötsel för ökad lönsamhet

Digitala verktyg för skogsbruksplanen

Björk, asp, al

Skogsbruksplanens användning

Grundkurs för skogsägare

Röster om Södraskolans grundkurs för skogsägare


Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare