phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Löv gynnar både tillgång på skogsråvara och biologisk mångfald

Löv gynnar både tillgång på skogsråvara och biologisk mångfald

Lövträd, inte minst snabbväxande sådana, kan vara en del av lösningen för att vi i framtiden både ska ha tillräckligt med råvara till skogsindustrin och en biologisk mångfald i skogen. Södras ambition är därför att erbjuda medlemmarna ännu bättre rådgivning inom lövskogsskötsel.

Asp träd på sommaren

Skogen spelar en viktig roll på vägen mot samhällets oberoende av fossila bränslen. Men klimatförändringarna kan leda till ökande problem med skador i gran- och tallskogar vilket kan orsaka förluster av biomassa. Eftersom gran och tall är de två trädslag som dominerar det svenska skogslandskapet och utgör mer än 80 procent av virkesvolymen på produktiv mark påverkar detta skogsindustrin. 

En förändring mot en ökad mångfald av trädarter kan vara en del av lösningen för att säkerställa skogens motståndskraft mot klimatskador och därmed den framtida biomassan. En ökad mångfald av trädarter ökar samtidigt hållbarheten i skogens ekosystem.

Nyttja snabbväxande lövträd

En lågt hängande frukt för mer biomassa och ökad mångfald är att nyttja snabbväxande lövträdsarter. Tidigare räknades enbart sälg, hybridasp och poppel som snabbväxande lövträd och den ursprungliga tanken med snabbväxande lövträd var fleråriga energigrödor för jordbruksmark. Men nu har detta ändrats berättar Anders Ekstrand, lövskogsexpert på Södra.

– Idag vill vi också lägga till vår inhemska asp och den förädlade vårtbjörken till de snabbväxande lövträdslagen. Och även bördigare skogsmarker med god vattentillgång anses idag lämpliga för snabbväxande lövträd. Den ursprungliga tanken har också reviderats och råvaran kan nu användas både till energi och till fiber av olika slag, eller varför inte till båda, säger han. 

De snabbväxande lövträden har ytterligare en gemensam nämnare, berättar Anders.

– De är en perfekt råvara för produktion av Södras textilmassa vid bruket i Mörrum. 

Ökade valmöjligheter

I Södra strategi 2032 lyfts vikten av ett långsiktigt hållbart brukande av skogen och Södra vill erbjuda skogsägarna flera valmöjligheter att bedriva sitt skogsbruk på. 

– För de skogsägare som vill odla mer lövträd är vår långsiktiga ambition att vi ska bidra med rådgivning om skogsskötselmetoder och kunna leverera ett bra plantmaterial, säger Magnus Petersson, skogsbrukschef i Södra.

Klimatanpassning är en viktig fråga för skogsbruket. De träd vi planterar idag kommer att växa upp i ett allt varmare klimat och med längre vegetationsperiod, vilket resulterar i större risk för extrema vädersituationer och risk för ökade skador av till exempel insekter. 

Ett övergripande mål är att erbjuda medlemmarna metoder med hög tillväxt och med utvecklad biologisk mångfald. 

– Det gäller även lövträdssatsningen och då är förädlingen mot högre tillväxt på björken helt avgörande för om det ska var ett alternativ på lämpliga granmarker. En viltstam i balans som gör att man inte behöver hägna planteringarna påverkar också intresset och ekonomin för lövträd. Lönsamhetsaspekterna måste vägas in tillsammans med andra aspekter för att få ett större genomslag, säger Magnus Petersson.

Läs mer:

Stor satsning på forskning om snabbväxande lövträd

Snabbväxande lövträd samlade experter, forskare och skogsägare

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.