phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Projekt Kraftsamling Tall Ökat engagemang

Ökat engagemang från markägare i viltfrågan

Viltdemogård Lammhult

Markägarna har ett långsiktigt ansvar att vårda och bruka skogen för kommande generationer och där är viltförvaltningen en viktig del av skogsskötseln. Jägarna är resursen i att reglera viltstammarna, men markägarna har ansvaret.

Ett viktigt verktyg för att lyckas med att skapa balans mellan skog och vilt är det obligatoriska samrådet. Detta ska genomföras varje år mellan markägare och älgskötselområde. Det är här man kan påverka hur många älgar det ska finnas i skogen.

Inför nästa säsong är det i många områden dags att göra ny tre-årsplan inom älgförvaltningen. Därför är det nu extra viktigt att engagera sig i skapandet av dessa planer så att de tar hänsyn till de skogliga målen. 

Viktigt för väl fungerande samråd är samhörighet och delaktighet.

Tänk på att:

  • Samråd inom ett ÄSO är ett ovant forum för många markägare
  • Markägare behöver känna trygghet och samhörighet med andra för att vilja komma
  • Kanske förlägga samrådet till skogen för att öka intresse och delaktighetMarkägarna kan vara de som bjuder in till samrådet, exempelvis i samverkan med Södra/LRF
  • Grunden till en bra dialog är att hålla sig till fakta.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.