phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Projekt Kraftsamling Tall Läget i projektet, vad händer framåt?

Läget i projektet, vad händer framåt?

Tallskog

Efter snart tre år kommer projektet Kraftsamling Tall under våren 2022 vara genomfört. Vad har vi då lärt oss under projekttiden och vad har gått bra och mindre bra?

När vi startade projektet var det stor frustration bland många skogsägare och medlemmar över att man fick sina föryngringar betade av älg och annat klövvilt.

Generellt är skadenivån fortfarande för hög i våra tallföryngringar. I vissa områden har man med gemensamma krafter mellan markägare och jägare förbättrat balansen avseende viltpopulation och fodermängd. Därför vet vi, att om man samverkar skapar det en bra och långsiktig balans mellan skogsproduktion och viltstammars storlek.

 På grund av det höga betestrycket började vi under en period föryngra med gran i stället för tall på sämre boniteter. Nu ser vi konsekvenserna och har dragit lärdom av detta. Markägarna återgår nu till att ståndortsanpassa och öka tallandelen i föryngringarna, vilket på lång sikt kommer att öka foderproduktionen i form av bärris i våra skogar. 

Kan vi nu också på kort sikt minska klövviltstammarnas storlek ges det förutsättningar till att långsiktigt hitta balansen mellan livskraftiga viltstammar och en ståndortsanpassad produktionsskog. 

 Därför måste vi fortsätta med den lyckade satsningen med ökad andel tall i i våra medlemmars föryngringar. Samtidigt måste vi öka avskjutningen av klövvilt så vi i framtiden lyckas få upp mer äldre tallskog och därmed öka fodermängderna i skogarnas markskikt. 

Tomas Andersson, projektledare Kraftsamling Tall

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.