phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra stöttar entreprenörer i rekryteringen av maskinförare

Södra stöttar entreprenörer i rekryteringen av maskinförare

Bilder från ett besök av Filippa K

Ekonomiskt stöd till entreprenörer som anställer elever från lämpliga utbildningar till ett introduktionsprogram och fler gemensamma kontakter med gymnasieutbildningar för att göra maskinföraryrket mer attraktivt. Det är åtgärder som Södra tillsammans med kontrakterade skogsentreprenörer har beslutat genomföra för att underlätta rekryteringen av maskinförare.

Magnus Petersson spegelvänd
Magnus Petersson, skogsbrukschef i Södra.

Maskinförare är en av de skogliga befattningar som i en kartläggning har identifierats som kritisk  för Södras framtida konkurrenskraft. Det är ett välkänt faktum att det råder brist på arbetskraft med rätt yrkesutbildning och kompetens inom skogen och det framkommer också tydligt i det dagliga samarbetet mellan Södras fältpersonal och entreprenörsföretagen att det är svårt att rekrytera rätt kompetens.

I syfte att hitta lösningar på problemet har Södra under 2023 kört ett antal workshoppar där  områdeschefer, produktionsledare och avverkningsentreprenörer tillsammans i grupper diskuterat  olika förslag på åtgärder för att underlätta rekryteringen. Var och en fick sedan via en enkät välja vilka förslag man föredrar och det var även möjligt att komma med egna lösningar.

– Det finns ett stort engagemang för frågan både bland Södras personal och naturligtvis hos entreprenörerna. Det är viktigt att vi i Södra inte bara tar ansvar för våra egna medarbetare utan även för entreprenörsföretagen och deras personal, säger Magnus Petersson, skogsbrukschef i Södra.

De gemensamma workshopparna resulterade i en lista med aktiviteter som flest deltagare anser är mest värdeskapande. I ett första steg går man nu vidare med tre av dem, och en särskild arbetsgrupp inom Södra har bildats för att koordinera och vidareutveckla dem.

Rekryteringsstöd till entreprenörer

 Ett ekonomiskt stöd till entreprenörer som anställer nyexaminerade elever från lämpliga utbildningar är en av aktiviteterna som Södra ska testas i mindre omfattning.

– Det kan kännas riskabelt för en entreprenör att anställa en nyutexaminerad maskinförare.  Upplärningen innebär en stor investering eftersom det tar en tid innan den nyanställde kan  förväntas producera som en mer erfaren maskinförare. För att i viss mån täcka upp för ekonomiska  förluster startar vi nu ett pilotprojekt där vi erbjuder några avverkningsföretag ett rekryteringsbidrag när de anställer nyutbildad skördarförare i ett 4-månaders introduktionsprogram. Därefter får vi utvärdera och ta beslut om hur vi går vidare, säger Magnus Petersson.

Gemensam närvaro i programråden

Det andra initiativet för att lyfta maskinföraryrket är att Södra ska ha mer gemensamma kontakter  med de skogliga gymnasieutbildningarna, vilket främst sker genom Naturbruksgymnasiernas  programråd.

– Södra har sedan länge engagerat sig lokalt i dessa råd, men vi saknar den röda tråden. Därför  kraftsamlar vi nu för att ge stöd till Södras representanter och för att bygga en struktur för hur vi framåt ska driva utbildningsfrågorna, både inom Södra och tillsammans med Naturbruksgymnasierna och entreprenörsföretagen. Södra har också representanter i kompetensförsörjningsrådet i Gröna arbetsgivares (arbetsgivarorganisationen för skogsföretag och entreprenörer) styrelse där vi driver dessa frågor, berättar Magnus Petersson.

Marknadsföring av Gröna arbetsgivares praktikstöd

 En tredje åtgärd för att underlätta för avverkningsentreprenörer att hitta kompetenta maskinförare är  att ännu bättre stötta och marknadsföra Gröna arbetsgivares praktikstöd. Stödet är ett ekonomiskt  bidrag till medlemsföretag som tar emot elever från naturbruksgymnasium med inriktning skogsbruk.

– Praktikstödet är en möjlighet för eleverna att få erfarenhet och utveckla sina färdigheter inom  skogsbruket samtidigt som entreprenören får ett ekonomiskt stöd för sitt engagemang. Det ger goda förutsättningar för nya talanger att komma in i yrket och branschen och för entreprenören att skapa kontakt med framtida medarbetare.

– Vi kommer att fortsätta att arbeta med rekryteringsfrågan och det blir en allt viktigare fråga för branschen, säger Magnus Petersson.

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med kompetensförsörjning

Därför trivs vi i Södra

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.