phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Utmaningar och möjligheter med kompetensförsörjning

Utmaningar och möjligheter med kompetensförsörjning

Medarbetare på Södra Cell Mörrum

För att vi i Södra ska kunna leverera vårt uppdrag, att förädla och förnya skogsgårdens värden, är det av största betydelse att vi har rätt personer med rätt kompetens på rätt plats. – Vi ser redan idag utmaningar i att hitta rätt kompetens på marknaden, och det är en utmaning som kräver vårt fokus framåt för att vi fortsatt ska vara konkurrenskraftiga och utveckla vår affär, säger Camilla Keen, lärande- och utvecklingschef på Södra.

Camilla Keen, lärande- och utvecklingschef Södra
Camilla Keen, lärande- och utvecklingschef på Södra.

I dagsläget är det en brist på arbetskraft och relevant kompetens för många företag. Svenskt Näringsliv rapporterar att 7 av 10 företag har svårt att rekrytera medarbetare och att det finns kompetensgap på den svenska arbetsmarknaden. Detta samtidigt som arbetslösheten i Sverige är förhållandevis hög, vilket innebär att matchningen mellan behov och rätt kompetens är utmanande.

– Detta kompetensgap kan uppfattas paradoxalt, men det uppstår eftersom matchningen mellan jobben som finns och kompetensen på marknaden har försämrats, och ett gap mellan den efterfrågade och existerande kompetensen uppstår. Detta är en utmaning för samhället och branschen såväl som för Södra, säger Camilla Keen.

Kompetensgapet har skapats delvis genom ny teknik, exempelvis robotisering och automatisering som skapar ett accelererande behov av digitala och tekniska kompetenser. Det drivs även av ett ökat behov av antalet arbetsföra bland befolkningen och ett minskande antal sökande till branschutbildningar. Prognosen för yrkesområden som vi och våra entreprenörer är beroende av, som till exempel maskinförare, tekniker, elektriker, mekaniker och operatörer, visar att det finns en stor risk för brist på arbetskraft med gymnasial yrkesutbildning. Samma bild gäller för arbetskraft med YH-, civilingenjör- och högskoleingenjörsutbildning.

Samlat grepp kring vår kompetensförsörjning

För att möta de ökade utmaningarna inom kompetensförsörjning och skapa beredskap och framtidssäkra Södra har ett omfattande arbete gjorts. Ett antal kritiska befattningar för de kommande åren har identifierats. Detta proaktiva arbete visar på framtida risker i hela värdekedjan och omfattar även entreprenörer i både skogen och industrin, samt kompetenser som är kritiska för att lyckas med vår strategiska ambition.

– Då vårt behov av kompetens inte matchar tillgången på arbetsmarknaden kommer det att ställas fler, nya och större krav på vår förmåga att planera för kompetensutveckling och kompetensväxling, säger Camilla Keen.

– Vi behöver se utmaningarna som möjligheter. Hitta lösningar genom ny teknik och AI, stimulera rätt samarbeten, exempelvis gällande entreprenörer, och säkerställa att vi blir bättre på att ge medarbetare än mer tid och fler tillfällen att utvecklas och rustas med nya kompetenser.

Vi ska vara det självklara valet

Genom engagemang i programråd för gymnasieskolor och samarbeten med universitet, som till exempel Linnéuniversitetet, Chalmers och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), kan vi också vara med och bidra med vår kunskap och säkra att utbildningar för morgondagens kollegor är relevanta. Genom samarbete med branschorganisationer arbetar vi för att intressera fler barn för skogen och locka ungdomar till skogsnäringen. Vi arbetar även för att vara en arbetsgivare där nuvarande och blivande medarbetare vill vara. Här har vi gjort flera framsteg. I höstens medarbetarundersökning uppmättes det mest positiva resultatet hittills för Södra. Inför 2024 utsågs Södra för andra året i rad till Karriärföretag – en titel som delas ut till attraktiva arbetsgivare för unga att börja sin karriär på. Av de omkring 250 företag och organisationer i Sverige som är Karriärföretag är Södra rankade i topp 10 bland civilingenjörer.

– Det är glädjande att de insatser vi gör har fått positiv effekt och att fler och fler får upp ögonen för att vi är en bra arbetsgivare. Här vet vi att vi kan och att vi behöver göra ännu mer, och vi ska vara det självklara valet för personer i Södraland som söker jobb, avslutar Camilla Keen.

Läs mer 

Södra stöttar entreprenörer i rekryteringen av maskinförare

Därför trivs vi i Södra

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.