phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Varför satsar Södra på björk?

Varför satsar Södra på björk?

Gult björklöv på gren

Familjeskogsbrukens intresse för olika trädslag ökar och det gör också önskan om och kraven på större biologisk mångfald i skogen. I Södra Skogs strategi ingår därför att stödja ett mer variationsrikt skogsbruk och att öka både den egna och skogsägarnas kunskaper om en bredare palett av skogsträd.

– Björken blir alltmer populär bland medlemmarna i Södra och den kräver en annan skötsel än exempelvis granen. Dessutom är helt andra arter av markvegetation, svampar och insekter knutna till björkskogen än till granskogen. Vi jobbar därför med att hela tiden lära oss mer om såväl björk som andra lövträdslag och hur de bör odlas på ett framgångsrikt och hållbart sätt, säger Magnus Petersson, skogsbrukschef i Södra.

Det handlar också om att börja tänka mer strategiskt när det gäller skogsbruk i ett förändrat klimat. 

– Eftersom vi inte har svaren på hur klimatet kommer att påverka skogsbruket framåt är det viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg. Vi behöver därför skaffa oss möjligheten att odla fler skogsträdslag. 

– Det finns också ett socialt perspektiv på en ökad mängd lövträd i våra skogar. Björk kan vara ett trevligt och vackert inslag i landskapet där många vistas, till exempel gårds- eller sjönära.

Stor tillväxtpotential

Men varför ska man plantera björk, den kommer ju upp av sig själv?

– Vi tror att vi med en satsning på skogsträdförädling av björk har stor potential att öka tillväxten ganska mycket. Enligt Skogforsk kommer tillväxten på de björkar vi odlar fram från våra egna fröer att vara cirka 20 procent högre än från självsådd vårtbjörk och ännu högre om andelen glasbjörk är stor i självsådden.

– Genom skogsträdförädling, som handlar om att välja träd med eftertraktade egenskaper som till exempel hög tillväxt, raka stammar och finkvistigt virke, kommer framtidens björkar att se helt annorlunda ut jämfört med de vi idag ser i skogen.

Vad kommer vi att kunna använda den odlade björken till?

– I dag använder vi björken främst som råvara i massatillverkning och det kommer vi göra även framåt. För att det ska bli lönsamt för familjeskogsbruken att i framtiden odla förädlad björk behöver vi hitta sätt att vidareförädla den till högkvalitativa produkter som vi kan sälja på marknaden till bra priser. Om volymen av björkråvara ökar tror vi att det kommer att finnas intressanta förädlingsmöjligheter för björk av god kvalitet, även om vi idag inte har kunskaper om alla dessa möjligheter. 

Tidigare erfarenheter

Men Södras tidigare satsningar på lövsågverk visade ju sig efter många ansträngningar inte vara lönsamma.

– Vi tar givetvis med oss dessa erfarenheter när vi tittar på framtida möjligheter för björken, möjligheter som vi tror kan komma att se lite annorlunda ut. I Östersjöområdet finns i dag lönsamma industrier som baseras på bland annat råvara från björk. 

Är den lyckade satsningen på björkfröodling början på betydligt mer björk i medlemmarnas skogar?

– Det är angeläget att vi ökar mångfalden i skogarna. Odling av förädlad björk är ett sätt. I detta första skede talar vi om ett litet antal björkplantor i förhållande till antalet granplantor och tallplantor. Det handlar alltså inte om en omställning av hela skogsbruket utan en liten förändring, men även det kan vara väsentligt, säger Magnus Petersson. 

Läs mer om odling av björk:

Framgångsrik odling av björkfrö

Funderar du på att odla björk?

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.