phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Funderar du på att odla björk?

Funderar du på att odla björk?

Björk

Södras lövskogsexpert Anders Ekstrand ger här några råd till dig som funderar på att börja odla björk på en del av din mark.

Gran eller björk?

Både granen och björken (här: vårtbjörk, Betula pendula) trivs bäst på friska marker med god tillgång till rörligt markvatten. Mullrika jordar ovanpå mineraljord kan fungera, men undvik torvmarker och stillastående vatten – där lämpar sig glasbjörk eller klibbal bättre. I skötseln skiljer de sig åt så till vida att björken utvecklar sin krona i toppen medan granen är mer konisk med fler grenar nedtill. Björken är därför mer krävande vad gäller skötsel i rätt tid medan granen är lite mer förlåtande.

Marker 

Generellt är det goda boniteter G28+ med god tillgång på vatten som behövs för att lyckas med björken. Magra marker och torra marker lämpar sig inte för lövskog. Där är det tall som gäller.

Plantering 

Generellt sett planteras inte lövträd när de är utslagna. Bladen läcker alltid lite vatten och har plantorna inte vuxit fast har de svårt att ta upp vatten. Plantera på våren och gör en bra markberedning eftersom den minskar konkurrensen om näring och vatten. En bra etablering är A och O för en lyckad björkplantering. Cirka 2 400 plantor per hektar är lagom.

Efter plantering 

Ha koll på ogräs och gräsrensa om nödvändigt runt plantorna. Alla lövträd är känsliga för viltbete men det är vår- och sommarbete som är vanligast då de nya årslöven är mest eftertraktade. Björken tål dock ett par års viltbete och brukar sedan växa igenom. Det kan dock lätt leda till dubbeltoppar, så en översyn med sekatören i högsta hugg är en bra skötselåtgärd. Klipp bort klykor.

Röjning och gallring 

Björken, liksom alla lövträd, kräver att den kan utveckla sin krona. Det är fotosyntesen i de gröna bladen som är fabriken. Stor krona blir en stor fabrik. Du hittar tabeller för röjning och gallring på skogskunskap.se men en bra tumregel är att träden under hela sin levnad ska ha halva trädlängden med grön krona. Den andra halvan ska vara kvistfri stam. Börjar gränsen för grönkrona krypa uppåt är det dags att röja eller gallra.

Självsådd eller plantering? 

Självsådd björk blir ofta en blandning mellan vårtbjörk och glasbjörk. Björken har genom århundradena varit eftertraktad som ved och allt som har varit rakt och lättkluvet har använts. Det som var krokigt och dåligt blev kvar. Därför finns det en extra stor förädlingspotential i björk. Självsådd björk används på kalla fuktiga marker eller som inblandning i barrplanteringar.

Vill man däremot anlägga ett högkvalitativt björkbestånd är volymproduktionen minst 20 procent bättre (beroende på andelen glasbjörk i självsådden) för den förädlade vårtbjörken. Den förädlade vårtbjörken har dessutom mycket rak stam och relativt vit bark.

Man kan rent utav säga att den är vacker!

Läs mer om odling av björk:

Framgångsrik odling av björkfrö

Varför satsar Södra på björk?

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.