phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Risk för skador på stående skog

Risk för skador på stående skog

Granbarkborren har svärmat och vi kan vänta oss stora skador på skogen även i år. Om du inte redan har inventerat din skog är det nu hög tid att ge sig ut och leta efter angripna träd och se till att få bort dem från skogen.

Karin Andersson, styrelsemedlem, Hultåkra
När du letar efter granbarkborreangrepp, sök först och främst i områden där du hade angrepp förra året, men även i beståndskanter och i äldre granskog.

Under vecka 19 började granbarkborren svärma på allvar i Södras område. Det visar Södras svärmningsövervakning som pågår sedan vecka 15 i de områden som förra året drabbades hårt av angrepp.

– Vi fick i vecka 19 in rapporter om angrepp på vindfällen och avverkad skog i hela vårt område. Försommaren har erbjudit bra svärmningsväder hela perioden och den ökande aktivitet som vi såg i fällorna vecka 23 bedömer vi är starten på syskonkullsvärmningen, det vill säga att föräldradjuren svärmar en gång till för att lägga en ny kull. På flera av fångstplatserna har vi nu passerat 10 000 fångade insekter vilket är en indikation på att risken för skador på stående skog är stor, säger Henrik Holmberg, skogsskötselchef i Södra.

Nu är det därför viktigt att du letar upp och avverkar angripna träd och ser till att så snabbt som möjligt få bort dem från skogen (läs mer om hur du gör här nedan). Om du inte kan göra detta själv är du välkommen att kontakta din skogsinspektor för att få hjälp.  

Prognos för 2023

Prognosen visar att den nya generationen insekter är färdigutvecklade i början av juli, som det ser ut i skrivande stund i mitten på juni. Utfallet baseras på registrerad temperatur hitintills samt en fortsatt prognos enligt normalväder. Borrarna kommer behöva ytterligare värme för att kunna svärma, vilket innebär att de kan börja angripa stående skog i slutet av juli. Henrik är dock tydlig med att detta bara är en prognos och att om sommaren blir extra varm och torr och om granar som angrips är i dålig kondition när de angrips kan läget bli annorlunda.

Södra följer noga granbarkborrens utveckling genom att kontinuerligt göra prognoser bland annat med hjälp av ett särskilt verktyg utvecklat av SLU. 

Ta hand om dina granbarkborreangrepp

När du letar efter granbarkborreangrepp, sök först och främst i områden där du hade angrepp förra året, men även i beståndskanter och i äldre granskog.

Har det blåst ner träd hos dig bör du vara särskilt uppmärksam. Enstaka färska vindfällen kan bli yngelplats för granbarkborren och skador på stormfälld skog kan snabbt sprida sig till den friska, stående skogen. 

Skogsstyrelsen har utfärdat ett särskilt bekämpningsområde som omfattar centrala och östra Götaland. Det betyder att högst 3 kubikmeter färsk vindfälld granskog inom ett hektar får lämnas. Södras rekommendation är att alla färska vindfällen av gran ska omhändertas. Om enstaka träd inte går att transportera ut ur skogen är det viktig för skogsskyddet att de barkas. Enklast görs det med motorsåg genom att randbarka träden. 

Du hittar angripna träd genom att identifiera: 

  • Ingångshål på stammen från cirka 1,5 meters höjd och uppåt. Hålen är cirka 1,5-2 mm i diameter och görs i kanten av barkflagor. 
  • Brunt borrmjöl på barken, i barksprickor, på grenar och vid stambasen. 
  • Kåda som rinner från ingångshålet och ner på stammen. 
  • Gröna barr vid stambas och under skadade träd. 
  • Färgförändringar i barren från och med mitten av juni.

Agera snabbt

När du har identifierat och registrerat angripna träd är det viktigt att få bort dem från skogen medan granbarkborrarna fortfarande är kvar i trädet. Från det att svärmningen börjar på våren tar det, beroende på vädret, 7-8 veckor innan den nya generationen lämnar träden. Så ju snabbare du avverkar och forslar bort träden desto bättre.

Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke: Specialmassaved barkborre, 1600. Det ger dig bra betalt trots skadorna. 

Kom ihåg att ta naturhänsyn när du upparbetar dina granbarkborreträd. Särskilda regler gäller för granbarkborreskador i skyddad skog. Upptäcker du skador där, ta då kontakt med myndigheten och begär ett samrådsmöte.

Läs mer:

Kom ihåg naturhänsynen i granbarkborreskogen

Håll dig uppdaterad

Aktuell information om granbarkborren hittar du på granbarkborresidan här på webben - här finns information om bland annat 

  • Resultatet av svärmningsövervakningen 
  • Åtgärder vid vårsvärmningen 
  • Hur du registrerar angrepp med hjälp av appen Min skogsgård 
  • Aktuellt virkessortiment och reglerna för det

Till granbarkborresidan

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.