phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Viktigt skapa möten mellan skogsägare och politiker”

Valår 2022: ”Viktigt skapa möten mellan skogsägare och politiker”

I höst är det val i Sverige och under valår är politiker lite extra benägna att komma ut i verkligheten och lyssna på olika grupper. För Södra är valet en möjlighet att skapa möten mellan skogsägare och politiker från riksdagspartierna och på så sätt öka förståelsen för familjeskogsbrukets förutsättningar och behov.

Politikerträff hos medlemmen Ingemar Pettersson, Gullskog, Habo.
Södrakontakt nr 2 2022.
Under våren och sommaren har Södra genomfört en rad lokala politikerträffar där frågor viktiga för familjeskogsbruket har lyfts.

Malin Pettersson arbetar som näringspolitisk specialist på Södra. Hon menar att det för Södra är viktigt med goda och långsiktiga relationer till beslutsfattare på olika nivåer. Och att kontakterna med dem är avgörande, inte minst under ett valår.

– Det är i kontakten och samtalen med bland annat politiker som vi kan synliggöra och öka kännedomen om de frågor som är viktiga för oss. Därför uppmuntrar vi under våren och sommaren våra medlemmar till lokala och regionala kontakter och aktiviteter i olika former, berättar hon.

Gemensamt valbudskap

Inför höstens val har Södra tagit fram ett gemensamt budskap med de högst prioriterade näringspolitiska frågorna för politikerna att lösa. Det handlar om frågor som är avgörande för skogsägarnas förutsättningar att bedriva ett aktivt ägande och brukande av skogen, men även om frågor som påverkar Södras möjlighet att ta tillvara och vidareförädla den förnybara råvara som skogen utgör. 

Budskapet är samlat i dokumentet ”Södras valplattform 2022” (läs mer om det nedan) och enligt Malin Pettersson ska det vara ett stöd för de medlemmar som inför valet vill delta aktivt i de offentliga samtalen på lokal nivå.

– Det är en styrka att vi utgår från ett gemensamt valbudskap med tydliga och konkreta förslag. Vi vill att det ska vara användbart när man vill samtala med lokala politiker, vi vill att det ska fungera att ”sätta i händerna” på dem, säger hon. 

Samordning av lokala aktiviteter

Södras förvaltningsråd, som består av ordförandena i skogsbruksområdena, har utsett en arbetsgrupp för samordning av de lokala aktiviteterna inför höstens val. Den består av Pia Andersson, Åtvidaberg Östra, Zarah Mellgren, Sollebrunn Öst, Hanna Almérus, Borensberg, Camilla Logarn, Tingsryd-Linneryd och Åke Carlsson, Norra Värend. Tillsammans med bland andra Malin Pettersson har gruppen identifierat några framgångsfaktorer utifrån tidigare erfarenheter. 

– Vi tror att lokala aktiviteter genomförs bäst när de planeras och arrangeras utifrån det lokala engagemanget och de lokala förutsättningarna. Vi tror också att det är viktigt att bemöta politiker på ett personligt sätt som skogsägare och ändå styra samtalen mot vårt gemensamma valbudskap. Riksdagsledamöter och regionpolitiker är lämpliga målgrupper, och det är ett mervärde att träffar genomförs i skogen, berättar Malin Pettersson.

Förutom en rad lokala och regionala aktiviteter genomför Södra flera centrala aktiviteter såsom partiledarträffar, riksdagsseminarier och en politikerdebatt gemensamt med de andra skogsägarföreningarna och LRF. 

Läs om politikerträff i Habo

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.