phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Valår 2022: ”God uppslutning och bra diskussioner”

Valår 2022: ”God uppslutning och bra diskussioner”

I maj genomförde förtroenderåden i Höglandet, Njudung, Eksjö och Vätterbygden tillsammans med LRF i Jönköpings län två gemensamma valaktiviteter för Södramedlemmar och LRF-medlemmar, riksdagsledamöter och kandidater till riksdagen från samtliga riksdagspartier. – Uppslutningen var god och diskussionerna var bra i både i Landsbro och Habo. Det visar att den här typen av träffar behövs, säger David Ekbäck, förtroenderådsledamot i Höglandets sbo.

Politikerträff hos medlemmen Ingemar Pettersson, Gullskog, Habo.
Södrakontakt nr 2 2022.
Ingemar Pettersson, Södramedlem i Gullskog, Habo.

Valaktiviteten i habo inleddes med att förtroendevalda från Södra och LRF besökte skogsägaren Ingemar Pettersson, Gullskog och lantbrukaren Dan Waldemarsson, Långhult, för att diskutera deras verksamheter. Fokus på besöket på skogsgården var att ge en bild av det hållbara familjeskogsbruket och balansen mellan produktion, miljöhänsyn och frivilliga åtgärder. 

– Vi ville förmedla allt bra som Södras medlemmar gör reden idag, visa vilken potential som finns i skogen i omställningen till ett mer hållbart samhälle och hur förutsättningarna ser ut för att vi ska kunna ta tillvara den potentialen, berättar David Ekbäck.

Efter gårdsbesöket serverades middag dit ytterligare förtroendevalda medlemmar var inbjudna, med efterföljande fika och politikerdebatt dit alla medlemmar var välkomna. Totalt deltog uppemot 100 personer på träffen med politikerna.

Läs mer om Södras valårsaktiviteter

Vikten av en stärkt ägande- och brukanderätt togs upp till diskussion vid flera tillfällen under träffen, liksom hur skogen på bästa sätt ska kunna bidra till klimatomställningen, miljömålen och ekonomin.

– Vi efterfrågade tydliga besked från politikerna när det gäller balansen mellan de olika värdena i och intressena kring skogen. Diskussionerna var bra och respektive partis inriktning förtydligades, men vi fick inte så många konkreta svar på hur balansen faktiskt ska uppnås, konstaterar David Ekbäck.

När David Ekbäck summerar arrangemanget är han nöjd.

– Uppslutningen från både medlemmar, förtroendevalda och politiker var bra, även om inte alla riksdagspartier var representerade. Den goda atmosfären visar att det finns behov av att träffas och diskutera skogen och det som är viktigt både för oss som lever i, av och med skogen, men också för samhället i stort. 

– Jag tycker att träffen var mycket lyckad och att vi fick ut det vi önskade – att erbjuda ett forum där medlemmar, förtroendevalda och folkvalda ges tillfälle till dialog och debatt för att förstå varandras olika förutsättningar bättre, avslutar David Ekbäck.

Södras valårsaktiviteter 2022

Under våren och försommaren har en rad lokala och regionala aktiviteter runt om i Södraland arrangerats för att uppmärksamma politiker på de för familjeskogsbruket viktigaste frågorna inför valet i september.

  • 4 april Eksjö 
  • 2 maj Höglandet, Njudung, Eksjö och Vätterbygden
  • 16 maj Höglandet, Njudung, Eksjö och Vätterbygden
  • 3 juni Skaraborg-Sollebrunn 
  • 13 juni Sbo:na i Halland 
  • 17 juni Norra Värend, Tingsryd sbo 
  • 23 juni Sbo:na i Östergötland

 

Läs mer om Söädras valårsaktiviteter

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.