phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Stämman tog beslut om rekordstor utdelning

Stämman tog beslut om rekordstor utdelning

Det gick inte att ta miste på glädjen bland alla stämmodeltagare över att återigen få ses på en fysisk föreningsstämma. Stämman som hölls i Gummifabriken i Värnamo den 24 maj, beslutade bland annat om en rekordstor utdelning och valde Magnus Hall till ny ordförande. – Det är fantastiskt att möta de förtroendevalda representanterna för 52 000 medlemmar på en fysisk stämma och det är hjärtat i vår demokratiska förening, sa Lena Ek, Södras avgående ordförande i sitt öppningstal.

Södras stämma i Gummifabriken i Värnamo 24 maj 2022.
Lena Ek avgick från ordförandeposten i samband med stämman i Värnamo och lämnade över ordförandeklubban till Magnus Hall.

Lena påtalade att det i dessa oroliga tider känns extra viktigt att värna våra demokratiska processer, stå stadigt i våra värderingar och likabehandlingsprincipen men också vara noggrann med att Södra ska vara tåligt och robust samtidigt som vi är tillräckligt flexibla och innovativa för att möta framtidens alla utmaningar. 

I sitt tal fortsatte Lena Ek att blicka framåt.

– Vi kommer att möta utmaningar av olika slag, till exempel näringspolitiska, ekonomiska och miljömässiga. Södras strategi kommer att uppdateras kontinuerligt för att kunna möta dessa utmaningar. Vi har större kunskap om skogen och tekniken och vi har ett Södra som står starkt och det känns fantastiskt att trots alla utmaningar kunna presentera ett starkt resultat, gedigna nyckeltal och en historisk stark utdelning. Vi har förändringar och förbättringar på gång och det är en del av vårt ansvar för att föreningen ska utvecklas till nytta för alla de människor som lever och bor på sina skogsgårdar och vill fortsätta att göra det.

Bro mellan skogsgård och marknad

Även Södras vd och koncernchef, Lotta Lyrå, hade siktet inställt på framtiden i sitt anförande.

– Träfibern är helt central när vi ska fasa ut fossila material, lagra koldioxid och utveckla den biologiska mångfalden. Därtill spelar produkterna en allt viktigare roll i människors liv. 

– Det är tydligt för mig att Södras konkurrenskraft på världsmarknaden handlar mycket om hur vi brukar skogen, hur råvaran kommer fram, men också hur skogen vårdas. Här är certifieringen av yttersta vikt. 

– Träfiberns nyttor är många och vi tror att efterfrågan kommer vara större än utbudet framöver och det är fantastiskt, inte minst för alla skogsägare. Det är här Södra fyller en sådan viktig funktion. Jag ser Södra som en bro mellan skogsgården och marknaden för våra produkter. Vi ska hela tiden stärka såväl skogsgårdens värden som kundnyttan som våra produkter skapar. När skogsgårdens utveckling och våra kunders utveckling går i takt och vi jobbar tillsammans då kan vi förädla och förnya skogsgårdens värden om och om igen.

Lotta Lyrå påminde om svårigheterna 2020 då många medlemmar levererade trots lägre priser och medarbetare körde fabrikerna trots pandemin.

– Allt detta bäddade för resultatet 2021. Därför är jag extra glad att se styrelsens förslag till vinstdelning som tar både virkesleveranserna för 2020 och 2021 i beaktande. 

Det här året har familjeskogsbruket spelat en stor roll i samhället och Lotta menar att vi framåt ska lyfta fram alla människor bakom familjeskogsbruken.

– Det är ert engagemang, ert sätt att bruka och vårda skogen som skapar var vår unikitet. Det är viktigt för oss att göra smarta val som skapar långsiktig lönsamhet för alla Södragårdar. 

Stadgeändringar

Stämman beslutade även om följande stadgeändringar: Nuvarande praxis, att inbetalda insatser kan förvärvas i direkt samband med förvärv av fastighet, tydliggörs i stadgarna. Ett övre tak på inbetalda insatser införs. Taket uppgår till 5 000 kronor per hektar produktiv skogsmark. Den obligatoriska insatsen höjs från 600 till 900 kronor. 

Läs mer om stadgeändringarna

Behandling av motioner

På Södras stämma fattas beslut som styr Södras långsiktiga inriktning. En central del av dessa är motionerna, där medlemmarna kan lägga förslag som behandlas på stämman. Under årets stämma behandlades 16 motioner, som några kvällar innan stämman hölls hade diskuterats av fullmäktige på tre digitala motionstorg. Pandemin drev fram de digitala motionstorgen som har varit framgångsrika. Det har utvecklat det demokratiska arbetet och skapat förutsättningar för genomtänkta beslut.

Motionerna som ombuden röstade om på stämmodagen handlade bland annat om certifieringspremie, breddad vinstdelning och bättre medlemsnytta för kontinuitetsskogsbrukare. 

Ta del av Södras stämma här 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.