phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Höjd obligatorisk insats och nytt tak för inbetalda insatser

Höjd obligatorisk insats och nytt tak för inbetalda insatser

Har du mer än 5 000 kr/hektar i inbetalt insatskapital? Eller har du nått den tidigare obligatoriska insatsskyldigheten på 600 kr/hektar och valt att inte göra översinsatser? Då kan du vara berörd av de justeringar av stadgarna som Södras föreningsstämma beslutade om.

Föreningsstämma i Värnamo 2022

Tak på 5 000 kr/hektar för inbetalda insatser

Tidigare har det inte funnits någon övre gräns för hur mycket inbetalda insatser en medlem får ha. Det har gjort att insatskapitalet på sikt kan bli väldigt stort i förhållande till fastighetens areal, till exempel om man säljer en del av sin fastighet men behåller alla insatser. Det kan innebära att intresset för avkastning på insatskapitalet blir större än leveransintresset och det gynnar inte föreningen. Grunden i Södramodellen är det värde medlemmarna skapar genom leveranser till Södras industrier. 

Det här innebär ändringen i stadgarna:

  • Ett tak på 5 000 kr i inbetalda insatser per hektar produktiv skogsmark införs. Om du som medlem nått denna gräns upphör insatsavdragen. 
  • De medlemmar som har mer än 5 000 kr i inbetalda insatser per hektar kommer att få de överskjutande insatserna återbetalda av Södra under 2023/2024. Om du är berörd av detta kommer du att bli kontaktad av Södras medlemsservice.

Den obligatoriska insatsen höjs till 900 kr/hektar

Som medlem i Södra är man skyldig att bidra med inbetalda insatser genom insatsavdrag på virkesleveranser (4 eller 2 procent). När man uppfyllt sin insatsskyldighet är det frivilligt att fortsätta med insatsavdrag. Sedan 1992 har den obligatoriska insatsen varit 600 kr/hektar och sedan dess har penningvärdet förändrats. Därför höjs nu den obligatoriska insatsen.

Det här innebär ändringen i stadgarna:

  • Den obligatoriska insatsen höjs till 900 kr/hektar.
  • Om du har nått den tidigare insatsskyldigheten på 600 kr/hektar och inte deltar med överinsatser kommer du nu att få insatsavdrag igen på dina virkesleveranser tills du har nått den nya insatsskyldigheten på 900 kr/hektar. 

Möjlighet att överlåta inbetalda insatser vid förvärv av fastighet

Nuvarande praxis, att inbetalda insatser kan förvärvas i direkt samband med förvärv av fastighet, till exempel generationsskiften, är nu inskrivet i stadgarna. Förvärv av inbetalda insatser utan samband med fastighetsöverlåtelse är även i fortsättningen begränsat upp till den obligatoriska insatsen.

Mer information:

Läs mer om Södramodellen

Har du frågor kan du kontakta medlemsservice eller din skogsinspektor.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.