phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Helhetsgrepp på näringspolitiken

Helhetsgrepp på näringspolitiken

Marcus Svensson  marcv

Södra tar ett helhetsgrepp på det näringspolitiska arbetet och samlar och förstärker resurserna. – Vårt uppdrag är att få ihop flera olika områden till en helhet. Det handlar om skogsägarnas perspektiv och industrins villkor, men också att formera oss bättre internt kring beslut som fattas på olika politiska nivåer. Inte minst har EU blivit allt mer betydelsefullt för beslutsfattandet, säger Marcus Svensson, näringspolitisk chef i Södra.

Grunden för det näringspolitiska arbetet finns i den näringspolitiska strategin. Den innehåller planer för hur Södra ska arbeta med hela spektrat av näringspolitiken och visar på tydliga fokusområden. Den innehåller självklart frågor kopplade till familjeskogsbrukets förutsättningar att äga och bruka skogen, men fångar även upp frågor som rör industrisidan. Miljötillstånd, gröna byggsektorn och återvinning av textil är exempel på frågor som nu ingår i det näringspolitiska  uppdraget, förklarar Marcus Svensson.

– I Södra bedriver vi en mycket politikberoende verksamhet. Just nu har vi många beslut som berör både skogen och industrin att förhålla oss till, både nationellt och på EU-nivå. Inför höstens val har vi också samlat de mest angelägna näringspolitiska budskapen i ett särskilt dokument, säger han.

Läs mer här om Södras valbudskap 2022.

Näringspolitiska arbetet samordnas

För att på ett effektivt sätt kunna driva det näringspolitiska arbetet för hela Södra samordnas det nu under Medlemsavdelningen med Marcus Svensson som ansvarig.

– Vi har nu ett tydligare näringspolitiskt uppdrag och bygger därför upp en organisation med förmåga att jobba både bredare och vassare med de näringspolitiska frågorna. Malin Pettersson som varit ansvarig för samhällskontakter och föreningsutveckling, är numera näringspolitisk  expert. Ytterligare två personer kommer att rekryteras för att förstärka området – en näringspolitisk verksamhetsutvecklare som ska jobba med hur Södras affär och investeringar  påverkas av politiska styrmedel, och en EU-specialist med fokus på att följa och analysera vad som händer i EU vad gäller skogliga frågor och skogsindustri, berättar Marcus Svensson.

En aktiv dialog med politikerna är enligt Marcus Svensson avgörande för att kunna få igenom de för skogsbruket och skogsindustrin avgörande näringspolitiska frågorna. Men att stötta inom organisationen är en väl så viktig uppgift för det näringspolitiska teamet, menar han.

– Det ligger på oss att öka kunskapen om de näringspolitiska frågorna inom Södra. Vi ska ta fram  bra underlag och analyser som vi kan dela med oss av till styrelse, ledning, förtroendevalda och medlemmar. Vi ska också stötta alla de experter inom Södra som på ett eller annat sätt jobbar med näringspolitiska frågor, säger Marcus Svensson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.