phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vi låter skogen arbeta för klimatet

Vi låter skogen arbeta för klimatet

x

Södras nettoeffekt på klimatet är positiv, både genom tillväxten i våra 52 000 skogsägande medlemmars skogar och genom att skogliga produkter ersätter produkter och energi med högre klimatbelastning. Vi låter skogen arbeta för klimatet.

om bilden

Under 2018 band medlemsskogarna 2,1 miljoner ton koldioxid och de produkter som Södra tillverkade från skogen hade en substitutionseffekt på 7,7 miljoner ton koldioxid. Samtidigt var utsläppen i hela värdekedjan till kund 0,6 ton koldioxid. Det ger en total klimateffekt på 9,2 miljoner ton koldioxid.

Vad har Södra för påverkan på klimatet?

För att ta reda på det har vår klimateffekt för första gången studerats på djupet och i början av året presenterade vi resultatet i en rapport. Här ger vi dig nu en sammanfattning av Södras klimateffekt.

Kolförråd

Vi börjar med skogen. Växande träd tar upp och lagrar stora mängder koldioxid och har därför en positiv inverkan på klimatet. Södramedlemmarnas skogar band sammanlagt 2,1 miljoner ton koldioxid under 2018. Det här är såklart jättebra för klimatet.

Träd som växer tar upp och lagrar stora mängder koldioxid och inverkar därmed positivt på klimatet.

Men skogen kan göra många gånger större nytta om vi räknar med substitutionseffekten. Men vad är det för något?

Substitutionseffekt

Jo, substitutionseffekten uppstår när produkter baserade på skogsråvara ersätter produkter med högre  klimatbelastning. Stål, cement, plast och fossil energi är några sådana. När de byts ut ger det en positiv inverkan på klimatet.

Substitutionseffekt är när produkter baserade på skogsråvara ersätter produkter med högre klimatbelastning, som exempelvis stål, cement, plast och fossil energi.

Klimateffekt

2018 hade de produkter vi skapade av skogen en substitutionseffekt på 7,7 miljoner ton koldioxid i positiv klimatpåverkan. Till den siffra lägger vi sedan vårt kolförråd i skogen, men drar bort utsläppen i värdekedjan hela vägen fram till våra kunder – 0,6 ton koldioxid. Den totala summan av Södras klimateffekt blir då 9,2 miljoner ton koldioxid.

Vad betyder då det? Jo, som jämförelse är det lika mycket som en femtedel av Sveriges rapporterade fossila utsläpp fast som positiv klimatpåverkan.

Södras klimateffekt på 9,2 miljoner ton koldioxid motsvarar en femtedel av Sveriges rapporterade fossila utsläpp fast som positiv klimatpåverkan.

Skogens produkter del av lösningen

Från vår första klimatrapport tar vi med oss två saker. Vi kan se vilka utsläpp vi måste arbeta med tillsammans med våra leverantörer för att minska. Men framförallt kan vi konstatera att skogens produkter är en viktig del av klimatlösningen. Så istället för att enbart se skogen som ett kolförråd kan vi skapa en mer hållbar framtid – när vi låter skogen arbeta för klimatet.

Södras första klimatrapport visar att skogens produkter är en viktig del av klimatlösningen.

Läs mer på sodra.com/klimatnytta

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.