phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nedkortade årsmöten med fokus på lokala verksamheten

Nedkortade årsmöten med fokus på lokala verksamheten

x

Mellan den 9 och 19 mars höll Södras 36 skogsbruksområden sina årsmöten. Första veckans möten genomfördes enligt plan, men på grund av risken för spridning av coronaviruset kortades mötena under andra veckan ner och fokuserade på de stadgeenliga frågorna och den lokala verksamheten.

om bilden

Årsmötet i Tingsryd-Linneryd skogsbruksområde kunde genomföras enligt plan och gästades av Karin Andersson från styrelsen och Mattias Johansson från koncernledningen.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med förtroenderådets rapport över det gångna året och en presentation av verksamhetsplanen för 2020. Val av ledamöter till förtroenderådet och fullmäktige till föreningsstämman liksom behandling av inkomna motioner stod också på dagordningen.

På första veckans möten presenterade representanterna från styrelsen och koncernledningen Södras starka resultat 2019 och förslaget till vinstdelning. Aktuella frågor som granbarkborren, ägardialogen, klimatet och nya koncernstrategin togs upp. Mötesdeltagarna fick också en inblick i Södras stora industriprojekt – biometanolanläggningen i Mönsterås, produktionen av korslimmat trä i Värö och satsningen på textilåtervinning i Mörrum.

I samband med årsmötena delade Södra ut en påse ängsfröer till medlemmarna för att uppmärksamma den för bina så viktiga blomsterängen. Mer information om hur du sår din äng hittar du i artikeln  Ängen - Sveriges artrikaste natur och här på webben sodra.com/angsfro.

SE FILM OM RESULTATET 2019

Eftersom alla medlemmar inte fick höra styrelsens och koncernledningens presentation har Södra gjort en film där ordförande Lena Ek och tf vd Peter Karlsson berättar om Södras verksamhet och resultat 2019.

Titta på filmen på webben (obs, filmen gick endast att se i samband med stämman.)

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.