Informationen i kartan kommer från den svärmningsövervakning som Södra genomför lokalt över hela Götaland. Fångsterna läses av en gång i veckan och rapporteras in löpande varje måndag. På så sätt har vi varje tisdag morgon en klar bild över det aktuella svärmningsläget vecka för vecka, både i Södra totalt och på lokal nivå. I kartfunktionen kan du också se hur medelfångsten för samtliga fällor ser ut vecka för vecka.

En nyhet är att du nu även kan se hur fångsterna såg ut motsvarande veckor 2019.

Till granbarkborrekartan.

Text om den här bilden.