phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ökad skogstillväxt: Främmande trädslag kan bli avgörande för skogstillväxten

Ökad skogstillväxt: Främmande trädslag kan bli avgörande för skogstillväxten

Skogen kan spela en avgörande roll för vårt framtida klimat. Den är förnybar och när den växer binder den stora mängder koldioxid. Och med rätt skötsel kan vi öka skogens tillväxt och på så sätt bidra ännu mer i kampen mot klimatförändringarna. Därför är ökad skogstillväxt ett av Södras tre prioriterade hållbarhetsmål.

De pågående klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet att påverka svenska skogar på många sätt i framtiden. Ett varmare och torrare klimat är ett hot mot flera inhemska trädslag, men kanske främst mot vår vanliga gran. Södra undersöker därför möjligheterna att använda alternativa främmande trädslag som är värdefulla och växer bra. 

– Vi tittar på främmande trädslag som i sina naturliga utbredningsområden har en inbyggd härdighet för de klimat vi tror att vi får i framtiden, säger Göran Örlander, skogsstrateg i Södra.

De barrträd som Södra undersöker i olika odlingsförsök är douglasgran, sitkagran och hybridlärk och bland de främmande lövträdslagen handlar det om studier på hybridasp och hybridpoppel.

Göran Örlander påpekar vikten av att de främmande trädslagen studeras på ett professionellt sätt i flera steg innan de introduceras för skogsägarna i stor skala.

– Vi gör utvärderingarna utifrån befintliga rekommendationer och det handlar exempelvis om att studera olika odlingsmaterial, hur dessa växer på olika ståndorter samt att undersöka om det finns några ekologiska risker med trädslaget.

Läs om det främmande trädslaget douglasgran här.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.