phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Transporterna har utvecklats mycket under en omloppstid

Transporterna har utvecklats mycket under en omloppstid

”Förra gången jag avverkade fungerade ju vägen, så den är nog bra”. Det är en uppfattning som Joel Persson, entreprenörs- och transportutvecklare på Södra, inte sällan stöter på när han talar med skogsägare om vikten av väl underhållna skogsbilvägar. – Men idag har vi en helt annan lagstiftning, fordonsflotta och infrastruktur än när skogen gallrades för 30 år sedan. Och för att klara de krav som branschen ställer på vägen måste den underhållas och förbättras, säger han.

Under ett bestånds omloppstid händer det mycket. De senaste 70 åren är det inte bara skogen som har utvecklats och blivit avverkningsmogen. Lagstiftningen över tillåtna bruttovikter, det vill säga en lastbils totala vikt inklusive last, har förändrats parallellt med infrastrukturens och fordonsflottans utveckling.

ALLT TYNGRE FORDON

I slutet av 1940-talet var den högsta tillåtna bruttovikten på våra vägar 23 ton. Utvecklingen har gått i olika steg (se illustrationen här ovan) och under senare år har det varit tillåtet att köra med lastbilsekipage som totalt väger 64 ton. Sedan 2018 arbetar Trafikverket med att upplåta det svenska vägnätet för trafik med 74-tonsekipage.

– Vi är nu mitt uppe i en övergång till lastbilar som kan och tillåts lasta mer. Det innebär att vi genom att lasta mer last på varje lastbil kan minska antalet transporter och därmed minska vår totala bränsleåtgång, vilket i sin tur bidrar till mindre koldioxidutsläpp, konstaterar Joel Persson.

Men hur kommer våra skogsbilvägar att klara av transporter med så tunga fordon?

– Jämfört med ett 64-tonsekipage som är det normala idag, har ett 74-tonsekipage två extra axlar som vikten fördelas på. Detta gör att trycket på respektive axel på ekipaget bli mindre. På så sätt kan en 74-tonnare till och med vara skonsammare för dina vägar, förklarar Joel.

TEKNIKUTVECKLING

I takt med förändrad lagstiftning som tillåter allt tyngre last på vägarna har alltså teknikutvecklingen gått framåt, från mindre lastbilar till allt tyngre och längre fordon. Denna utveckling har haft en stor betydelse för skogsindustrins förmåga att hålla transportkostnaderna på en konkurrenskraftig nivå.

Joel Persson, entreprenörs- och teknikutvecklare på Södra.

– Södra Skog köper varje år in rundvirkes- och flistransporter för cirka en miljard kronor. Om vi fortfarande hade utfört dagens råvarutransporter från skogen till industrin med de lagar och fordon som fanns i slutet av 1940-talet så hade vi fått lägga på någon eller några miljarder till på den årliga transportkostnaden. Så teknikutvecklingen har varit och är även framåt avgörande för vår verksamhet, säger Joel Persson.

INVESTERINGAR I VÄGNÄTET

Statens investeringar i det allmänna vägnätet har utvecklats genom åren och i samhällsdebatten lyfts inte sällan kraven på väl fungerande vägunderhåll upp. Men lika viktigt är det att det privata vägnätet underhålls, menar Joel Persson.

– Vi måste ta ansvar för det privata vägnätet där alltifrån vägsamfälligheter till skogsbilvägar räknas in. För varje rundvirkestransport startar ute i skogen på en privat skogsbilväg, ibland just hos dig. Därför är det så viktigt att våra vägar uppfyller de krav som vi gemensamt i branschen har kommit överens om.

Han fortsätter:

– Många gånger när man pratar skogsbilvägar tänker man på nybyggnation, men än mer angeläget är det faktiskt att underhålla de vägar vi redan har. Totalt i Götaland finns 24 142 mil väg varav 72 procent utgörs av enskilda vägar, och hit räknas även skogsbilvägar.

CHAUFFÖRERNAS ARBETSMILJÖ

Joel lyfter också upp frågan om entreprenörernas och åkeriernas förutsättningar att utföra ett bra jobb.

– Vi måste tänka på de som har som jobb att köra virket på våra skogsbilvägar. Om alla tänker att ”det är ju inte så noga att just mina vägar uppfyller kraven – de ska ju bara hämta några lass”, så blir arbetsmiljön för chaufförerna ohållbar. En bra och säker arbetsmiljö för chaufförerna är dessutom extra viktigt nu när vi står inför utmaningen att vi behöver bli fler som jobbar inom vår bransch.

kul att veta om vägnätet i Götaland

Statliga vägar: 4 612 mil, motsvarar 19 procent av vägnätet
Kommunala vägar: 2 090 mil, motsvarar 9 procent av vägnätet
Enskilda vägar (inkl skogsbilvägar): 17 440 mil, motsvarar 72 procent av vägnätet

Den kartläggning av skogsbilvägnätet i Götaland som nu har påbörjats görs utifrån ett branschgemensamt regelverk som i princip har sett likadant ut de senaste 20 åren.

– Det är inget nytt regelverk som vägarna kommer klassas utifrån utan kraven är desamma som tidigare, så det är alltså inte några ökade krav i och med den inventering som nu startat i Götaland. Den kommer dock att ge oss nödvändig kunskap om hur skogsbilvägnätet ser ut och tillgången på information kommer också underlätta för dig som skogsägare att kunna agera om det finns åtgärdsbehov. Väl underhållna skogsbilvägar kan dessutom ge dig bättre netto på avverkningen och i många fall på sikt en högre avkastning på ditt skogsbrukande, säger Joel Persson.

Läs om hur skogsbilvägens standard kan påverka lönsamheten på din skogsfastighet.

Läs om kartläggningen av skogsbilvägarna.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.