phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogens vatten kopplar på Grip on Life med nya vattenslingor

Skogens vatten kopplar på Grip on Life med nya vattenslingor

Grip on Life är ett projekt för att förbättra miljön i utsatta våtmarker och vattendrag i skogslandskapet. Det finansieras till största delen med pengar från EU:s Life-program. – De fyra skogsägarföreningarna har gått med i projektet och ska se till att det byggs vattendemoslingor över hela landet. 20 av dessa ska finnas i Södras område, säger Mats Blomberg.

EU-pengarna har sökts gemensamt av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Skogsstyrelsen. Skogsägareföreningarna, flera länsstyrelser, Våtmarksfonden med flera är med i projektet som löper över sex år. Den totala budgeten uppgår till 150 miljoner kronor.

Projektet ska utveckla metoder och arbetssätt för bättre miljö i Natura 2000-områden. Det sker genom att samla kunskap och erfarenheter, och bygga upp förmågan att genomföra de åtgärder och insatser som krävs för gynnsam bevarandestatus.
– Även om projektet är nära kopplat till Natura 2000 ska vattenslingorna inte kopplas till den typen av områden. De ska läggas där förutsättningarna är bäst, säger Mats Blomberg.

20 VATTENSLINGOR I SÖDRA

Under sex år ska skogsägarföreningarna få 50 vattenslingor på plats spridda över hela landet.
johanssonInom Södras område ska det finnas 20 vattenslingor. Detta sker i nära samarbete med länsstyrelser och Skogsstyrelsen. Vattenslingorna är till för att skogsägare, myndigheter och andra ska träffas och lära mer om vatten och relationen skog-vatten.
– Uppgiften för Södra är att få fram cirka 15 nya vattenslingor utöver de fem som redan finns. Vi ska också medverka och arrangera vattenvandringar med skogsägare, myndigheter och andra intresserade. Det är ett skäl till att vi utbildarett stort antal nyckelpersoner förtroendevalda och andra intresserade medlemmar eller skogsägare, berättar Mats Blomberg.
– Vi vill dra nytt av våra egna slingor och intresset är stort hos myndigheterna att lära sig av våra erfarenheter. I grunden handlar det om att visa på att vårt frivilliga arbete med att sprida kunskap om vattenhänsyn leder längre än att staten och myndigheterna själva driver på genom krav och regelverk, säger Mats.

Detta ger en koppling till Skogens vatten: det är i det projektet som nyckelpersonerna ska få sin utbildning för att sedan kunna vara handledare och leda vandringar i sitt skogsbruksområde.
– Det kan låta invecklat men poängen är att visa medlemmarna att Skogens vatten fortsätter men i delvis ny form samtidigt som studiecirklarna finns kvar.

Läs om Skogens vatten i ny tappning.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.