phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogens vatten i ny tappning

Skogens vatten i ny tappning

Kampanjen Skogens vatten fortsätter men i ny tappning. Det sker genom ett anslag till de fyra skogsägareföreningarna på två miljoner kronor från Skogsstyrelsen via Landsbygdsprogrammet. Nyheten är att ett stort antal nyckelpersoner – nästan 1 000 – ska utbildas.

I grunden är målet för Skogens vatten också i fortsättningen att inspirera och stimulera skogsägare och andra intresserade att lära mer om vattenhänsyn i skogen.

I första omgången låg fokus på studiecirklar i Vuxenskolans regi, cirkelledare utbildades och hundratals cirklar genomfördes eller pågår fortfarande.

Intresset från besökarna var stort när Stefan Johansson och Lennart Henriksson startade kampanjen Skogens vatten genom medverkan vid Hushållningssällskapets sommarmöte i Bottnaryd.

NYCKELPERSONER UTBILDAS

Nu tar man ett steg vidare och utbildar nyckelpersoner som i sin tur ska bidra till att öka kunskapen om Skogens vatten hos skogsägarna, till exempel vid vattenvandringar och skogsdagar.
– Det handlar om en mer specialiserad utbildning. Vi kommer därför att använda oss av Lennart Henrikson och Stefan Johansson som också var med när vi utbildade cirkelledare, säger Mats Blomberg.
– Lennart och Stefan står för en mycket bred kompetens inom området. Framför allt har de ett unikt vägvinnande pedagogiskt sätt, menar Mats Blomberg

Projektet löper över tre år till och med 2020. Projektägare är studieförbundet Vuxenskolan och Stefan Johansson är projektledare.
– Det är många nyckelpersoner som ska utbildas, 900-1 000 personer, varav nästan hälften i Södras område. De ska sprida budskapet vidare på många olika sätt, kanske i första hand vid skogsdagar och vattenvandringar, säger Stefan Johansson.

Lennart Henriksson medverkar vid framtagningen av materialet för självstudier, men kommer även att medverka vid utbildningsdagaran utomhus.

I rollen som projektledare håller han tillsammans med Lennart Henrikson på att ta fram material för självstudier. Det kommer till stor del att bygga på filmer om skogsbruket intill vatten, hur livet i vattnet gynnas och hur hänsyn ska tas.
– Dessutom ska hemsidan skogensvatten.se uppdateras med nytt material. Hos Vuxenskolan ska finnas en utbildningsplattform i Learnify, där studiematerialet läggs upp.

Projektet drivs också i nära samarbete med Skogforsk, framför allt när det handlar om drivningsteknik och körningsproblematik.
Projektet drar igång under kommande vinter då allt material ska vara klart.
– För nyckelpersonerna handlar det om fyra timmar självstudier med studiematerialet som finns på utbildningsplattformen. Sedan kommer en utbildningsdag utomhus i grupper om cirka 20 deltagare. Då ligger fokus på vattenbiologi och vattendragens funktioner och allt som hänger samman med skogen. Då blir det ett nära samarbete med skogsbruksområdena för att hitta både lämpliga utbildningsplatser och deltagare.

INFORMERA ANDRA SKOGSÄGARE

Stefan Johansson berättar att de startade kampanjen vid Hushållningssällskapets sommarmöte i Bottnaryd sista lördagen i augusti.
– En del av projektet är att informera andra skogsägare och gemene man genom att medverka på mässor, skogsdagar och liknande. Vi berättar då om värdet av vatten för att öka hänsynen.
– Om ett skogsbruksområde funderar på att anordna en stor skogsdag är både vi och Skogforsk beredda att medverka, säger Stefan Johansson.
– Vattenfrågorna är enormt viktiga för Södra och skogsägareföreningarna. Med pengarna från landsbygdsprogrammet vill vi se till att kunskapen om vattenfrågorna fortsätter att spridas bland skogsägarna.
– Det finns ett genuint stort intresse för vattenhänsyn hos skogsägarna som vi utvecklar vidare, säger Mats Blomberg.

Läs om projektet Grip on Life och byggandet av nya vattenslingor.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.