phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Högre kvalitet och bättre överlevnad med maskinplantering

Högre kvalitet och bättre överlevnad med maskinplantering

Södra satsar på att utveckla och undersöka nyttan av maskinell plantering. Många år av praktiska erfarenheter på flera verksamhetsområden och även ett doktorandprojekt finansierat av Södra visar att plantering med maskin både ger högre kvalitet i planteringen och bättre plantöverlevnad än traditionell, manuell plantering. – Vi behöver dock fortsätta arbeta med effektiviteten för maskinell plantering och hoppas att teknik- och metodutvecklingen ska kunna sänka kostnaderna, säger Magnus Petersson.

Redan på 1970-talet inleddes ett omfattande projekt – Silva Nova – för att utveckla den maskinella planteringen. Projektet involverade stora delar av skogsbruket. Konceptet krävde två personer, en maskinförare som körde maskinen framåt och markberedde, och en operatör som skötte plantmatningen. Projektet pågick under flera år och sista maskinen kördes fram till början av 2000-talet. Det biologiska resultatet var tillfreds­ställande, men ekonomiskt uppfyllde projektet aldrig skogsbolagens förväntningar.

2006 började Södra anlita entre­prenörer för maskinell plantering.

Påfyllning av plantor i plantmagasinet.

– Sen dess har Södra, tack vara engagerad personal på verksamhets­områdena, varje år haft entreprenö­rer som har utfört denna tjänst, även om det varit i begränsad omfattning. Inspektorerna har marknadsfört tjänsten på ett framgångsrikt sätt och skogsvårdsledarna har tillsam­mans med entreprenörerna arbetat med att utveckla kvalitet och meto­dik, berättar Magnus Petersson.

I dagsläget använder Södras entreprenörer endast Bracke Planter – ett plantaggregat som monteras på en vanlig grävmaskin. Med detta aggregat skapas först en högläggning. Det innebär att en "spade" gräver en grund grop i marken, vänder på mate­rialet och lägger en hög ovanpå humu­sen bredvid gropen. I denna omvända hög sätts plantan genom att ett rör förs ned i högen och en täckrotsplanta släpps ned genom röret. Därefter sker en tilltryckning av marken närmast plantan och planteringen är klar.

Hög överlevnad

I ett doktorandprojekt finansierat av Södras forskningsstiftelse har skill­naderna mellan maskinell och ma­nuell plantering studerats. Resultatet visar att kvaliteten i planteringen i genomsnitt var högre vid maskinell än vid manuell plantering, framförallt beroende på en kombination av bra markberedning, bra utförande av planteringen samt bra val av plante­ringspunkt.

Doktorandprojektet visar också på en bättre plantöverlevnad vid ma­skinell plantering. Tre år efter plan­teringen hade i genomsnitt nästan 95 procent av de maskinellt planterade plantorna överlevt, vilket är högre än genomsnittet. Även tillväxten är högra för de maskinellt planterade plantorna.

Kostnader för maskinell plantering

Magnus Petersson

Kostnaden för maskinell plantering är något högre än för manuell plan­tering. Den högre planteringskost­naden vid maskinell plantering kan i stor utsträckning kompenseras av den högre överlevnaden.

– Den högre överlevnaden gör att vi borde kunna gå ner i plantantal vid maskinell plantering och därmed minska kostnaderna för föryngringen, säger Magnus Petersson.

Enligt Magnus har man inom Södra förhoppningar att kostnadsläget för maskinell plantering ska gå att minska på sikt.

– Det är viktigt att det sker en teknik- och metodutveckling av maskinplanteringen för att öka produktiviteten och göra konceptet mer ekonomiskt konkurrenskraftigt. Man kan till exempel tänka sig ratio­nellare plantmatning, flera plante­ringshuvuden och mer automatik vid markberedning och plantering.

Större plantmagasin

Hos Bracke Forest pågår ett ständigt arbete för att utveckla tekniken i planteringsmaskinerna. Under som­maren 2016 var det dags att lansera ett större och effektivare plantma­gasin till plantaggregatet Bracke Planter, något som efterfrågats länge.

– Vi tillverkar och levererar nu ett plantmagasin som laddas med 196 plantor istället för 72 plantor som det tidigare aggregatet tar. På så sätt kan man köra längre tid utan avbrott, vilket är bra för både effektiviteten och förarmiljön. I samband med detta har vi också förändrat och förbättrat styrsystemet på aggregatet så att det är enklare att hantera för entreprenören, berättar Klas-Håkan Ljungberg, vd Bracke Forest.

Liten andel kan bli högre

Genom åren har Södra samlat på sig mycket kunskap och erfarenhet om maskinell plantering, men volymen plantor som maskinplanteras är fort­farande liten. Andelen maskinplan­terade plantor 2015 var endast någon procent av alla planteringsuppdrag.

Under innevarande säsong utför 4-5 entreprenörer maskinell plan­tering åt Södra, på verksamhetsom­rådena Mönsterås, Växjö, Ljungby, Oskarström och Sollebrunn. Men Magnus Petersson skulle gärna se att fler hade möjlighet att göra det.

– Vi ser gärna att det i framtiden finns en maskinplanteringsentre­prenör på vart och ett av Södras verk­samhetsområden och i samband med årets upphandling av skogsvårds­tjänster uppmanar vi fler entreprenörer att erbjuda denna tjänst.

– Vi tror definitivt att det skulle finnas underlag för en ökad volym. En planteringsmaskin planterar cirka 200 000-300 000 plantor per säsong. Med 19 maskiner kan vi sätta cirka 4 miljoner plantor, vilket skulle utgöra cirka 20 procent av Södras planteringsuppdrag på en säsong.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.