phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Rätt objekt och bättre maskinutnyttjande kan öka lönsamheten

Rätt objekt och bättre maskinutnyttjande kan öka lönsamheten

Planteringsentreprenörernas lönsamhet är beroende av en rad olika faktorer. Södra har tillsammans med entreprenörerna identifierat några som är avgörande för lönsamheten. – De viktigaste faktorerna är val av rätt objekt, maskinutnyttjande över året och plantlogistik. Även kvaliteten på plantorna har betydelse, berättar Henrik Holmberg, skötsel- och miljöledare i Södra.

Objektsvalet tillsammans med plantkvaliteten påverkar i huvudsak effektiviteten i planterings­arbetet medan de övriga parametrarna främst påverkar utnyttjandegraden på maskinen.

– Några av parametrarna har vi lätt kunna anpassa och förbättra medan andra har varit svårare. Vi har till exempel ganska lätt kunnat identifiera och styra maskinen till objekt som är anpassade för arbetet men haft betyd­ligt svårare att få till en bra plantlogistik och hitta kompletterande arbete för maskinen under de månader på året som inte lämpar sig för plantering.

– Under åren har det varit fokus på olika saker, men man kan väl säga att grunden för ett bra planteringsobjekt är normal skogsmark med bra jord­djup, risrensat eller med ris samlat i vägar, minst 2 hektar stort och med en basväg som är kortare än 300 meter. Det är också bra om det i anslutning till objektet finns en bra lastningsplats för maskinen, då den är bandgående och alltid transporteras med trailer.

När det gäller de parametrar som framförallt påverkar utnyttjandegraden på maskinen har Södra mer att göra.

– Det som berör skogsägare är kanske främst att vi, för att få till en bättre plantlogistik, begränsar valet av plantsorter som vi planterar. Det är Södraplantan som gäller, möjligen med något undantag för stickling och tall. För att få fram en planta som passar för maskinplantering funderar vi på möj­ligheten att i plantskolan sortera fram en planta som är optimal för maskinen, men hittills har volymerna varit så små att det inte varit relevant, säger Henrik Holmberg.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.