phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Granbarkborresvärmningen har börjat

Granbarkborresvärmningen har börjat

Granbarkborre som börjat flyga iväg och slår med vingarna.

Under vecka 19 började granbarkborren svärma på allvar i Södras område. Det visar Södras svärmningsövervakning som pågår sedan vecka 15 i de områden som förra året drabbades hårt av angrepp.

- Vi har fått in rapporter om angrepp på vindfällen och avverkad skog i hela vårt område men än så länge bara enstaka rapporter om att stående skog har angripits. Nu är det därför viktigt att du letar upp och avverkar angripna träd och ser till att så snabbt som möjligt få bort dem från skogen. Om du inte kan göra detta själv är du välkommen att kontakta din skogsinspektor för att få hjälp, säger Henrik Holmberg, skogsskötselchef i Södra. 

När dagstemperaturen nu har börjat stiga upp emot 20 grader vaknar granbarkborren till liv och börjar svärma. Huvudsvärmningen brukar vara avslutad efter ett par veckor om värmen håller i sig. 

- Den senaste veckan har svärmningsaktivitet registrerats i samtliga områden som övervakas och det är vår bedömning att årets huvudsvärmning nu har startat. De olika fällornas placering och fångster hittar du i granbarkborrekartan här på vår webb: sodra.com/granbarkborrekarta. Här kan du se hur det ser ut i ditt område och även följa hur svärmningen utvecklas framåt, berättar Henrik Holmberg.

Inventera din granskog

Från och med nu och närmsta veckorna är det viktigt att ge sig ut i skogen och leta efter granbarkborreangripna träd. Sök först och främst i områden där du hade angrepp förra året, men även i beståndskanter och i äldre granskog.

- Har det blåst ner träd hos dig bör du vara särskilt uppmärksam. Enstaka färska vindfällen och snöbrott kan bli yngelplats för granbarkborren och skador på stormfälld skog kan snabbt sprida sig till den friska, stående skogen. Därför är det mycket angeläget att upparbeta dessa vindfällen så snart som möjligt, uppmanar Henrik Holmberg.

Leta efter och registrera angrepp

Tidigt efter vårsvärmningen hittar du angripna träd genom att identifiera

  • ingångshål på stammen från cirka 1,5 meters höjd och i uppåt
  • brunt borrmjöl på barken, i barksprickor, på grenar och vid stambasen
  • kåda som rinner från ingångshålet och ner på stammen.

Märk ut angripna träd med sprejfärg eller snitselband och registrera angreppen, gärna med hjälp av appen Min skogsgård under ”Insektsskada”.

Agera snabbt

När du har identifierat och registrerat angripna träd är det viktigt att få bort dem från skogen medan granbarkborrarna fortfarande är kvar i trädet. 

- Från det att svärmningen börjar på våren tar det, beroende på vädret, 7-8 veckor innan den nya generationen lämnar träden. Så ju snabbare du avverkar och forslar bort träden desto bättre, säger Henrik Holmberg.

Södra uppmanar till självverksamhet. Kan du inte ta hand om de angripna träden själv, eller om angreppen är omfattande, kontakta snarast din skogsinspektor för hjälp.

Granbarkborressortiment

Granbarkborren har med sig en blånadssvamp in i trädet som efter några veckor missfärgar veden. Men så länge blånaden är ytlig är skadan på virket begränsad.

Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke: Specialmassaved barkborre, 1600. Det ger dig bra betalt trots skadorna.

Skyddad skog

Särskilda regler gäller för granbarkborreskador i skyddad skog. Upptäcker du skador där, ta då kontakt med myndigheten och begär ett samrådsmöte.

Håll dig uppdaterad

På en särskild sida om granbarkborren här på webben har vi samlat information om bland annat

  • Resultatet av svärmningsövervakningen  
  • Åtgärder vid vårsvärmningen 
  • Hur du registrerar angrepp med hjälp av appen Min skogsgård
  • Aktuellt virkessortiment och reglerna för det

Till granbarkborresidan

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.