I november 2018 genomförde Södra en inventering som visade att över 1 miljon kubikmeter granskog på medlemsmarker var skadad av granbarkborre. Just nu övervintrar cirka hälften av alla överlevande insekter under barken på de träd som angreps under den senare halvan av 2018. Södra prioriterar nu avverkning av angripna träd som fortfarande har mycket bark kvar och som snabbt behöver avverkas och transporteras bort från skogen.

Genom denna vinteravverkning får vi bort en stor mängd insekter som annars skulle börja svärma senare i vår och samtidigt kan virkesvärdet räddas.

– Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke, 1600, som ger möjligheten att hantera angripet virke rationellt, säger Sofia Petersson, virkeschef i Södra.

Läs mer om reglerna för 1600-sortimentet här

För att få största möjliga skogsskyddsnytta riktar Södra nu i första hand avverkningsresurserna till de områden som har omfattande angrepp.

– Prioriteringarna måste göras och det betyder att bara skadad skog avverkas nu och de objekt som har mindre skador måste komma sist i kön. Detta gör vi för att åstadkomma största möjliga skogsskyddsnytta och därmed största möjliga medlemsnytta. Vi måste hjälpas åt och se till helheten. Det är i sådana här situationer som Södra har sin styrka som medlemsorganisation, säger Olof Hansson.