Färdigutvecklade skalbaggar tål i stort sett hur mycket kyla som helst och normalt vinterväder är inget som dödar färdigbildade insekter. Forskning från Europa visar däremot att outvecklade stadier som ägg, larver och puppor i stor utsträckning dör av frost under vinterhalvåret.

Det finns dock andra faror för de färdiga granbarkborrarna än kylan. Forskare vid lantbruksuniversitetet i Uppsala, SLU, räknar med att 20 procent av de granbarkborrar som stannar under barken på träden och 50 procent av barkborrarna i marken kommer att dö under vintern. Anledningen till att insekterna dör är dels att de blir uppätna, framförallt av fåglar, men även att de drabbas av svampinfektioner.

Hackspetten äter granbarkborrar och dess larver men kan inte hitta alla angripna träd. Man ska alltså inte tro att deras födosök på något avgörande sätt kan påverka mängden barkborrar i landskapet. Att hackspetten flänger av bark i sitt sökande efter barkborrar kan dock nyttjas som metod för att lättare hitta skadade träd i samband med avverkning, där det kan vara en stor svårighet att identifiera angripna träd.

De granbarkborrar som blir kvar i skogen under vinterhalvåret kommer så småningom att svärma. När detta sker beror i huvudsak på vädret. När det blir soligt och temperaturen överstiger 20 grader är det dags. Oftast inträffar detta under andra halvan av april, men det kan även dröja en bit in i maj när våren kommer sent.

Visa allt innehåll för ämne:

Bruka skog