om bilden

Barkborrefällorna placeras lämpligen cirka 15 meter från beståndskanten och cirka 30 meter mellan varandra.

De fångstfällor med insekticider som kan användas med dagens regelverk är så kallade nätfällor. Dessvärre är tillgången mycket begränsad under 2019.

Har du sedan tidigare kvar barkborrefällor i plast eller är intresserad av att köpa nya kan de också användas men effektiviteten är lägre och fällorna måste tömmas med jämna mellanrum.

Plastfällor och feromon att ladda dem med finns till
försäljning.

Plastfällorna ska förses med feromon och kan placeras ut på färska avverkningar för att eventuellt minska risken för angrepp i beståndskanten. Det ger också dig som skogsägare en bra bild av svärmningsförloppet vilket kan vara ett stöd för när du ska göra inventeringar.

nätfällor

• Tillgången mycket begränsad eftersom det
är stor efterfrågan i hela Europa
• Ännu ej godkända av FSC

PLASTFÄLLOR

• Finns att köpa
• Har ni hemma, använd dem
• Fermoner finns att köpa
• Lägre effektivitet jämfört med fällor med
insekticider

Visa allt innehåll för ämne:

Bruka skog