SPECIALMASSAVED 1600

  • Stormved/Barkborreved 
  • Sortimentet avser samleverans av tall- eller granvirke, barrmassaved och sågtimmer levereras i blandning. Volymandel stockar med minsta diameter 18 cm ub med max 10 procent skogsröta samt maximal båghöjd 3 procent, betalas med det högre priset för stormved/barkborreved. Vrak betalas ej.
  • För övrigt gäller samma kvalitetskrav, tillredningsbestämmelser, längd och diametermått som vanlig barrmassaved.
  • Dock tillåts barkborreskadade helt torra stockar med stockblånad avverkade av ej levande träd utan begränsning.
  • Observera att maximalt tillåten lagringsröta är 10 procent av ändytearean.
  • Träd som varit döda längre än ett år lämnas kvar på avverkningen som naturvård, i dessa stammar lever nyttoinsekter som till viss del bekämpar barkborrar. Kännetecken på dessa stammar är större insektshål (stekelhål) vid roten på träden, helt barkfallna, torksprickor och kraftigt utvecklad lagringsröta.
 
0 procent lagringsröta och stockblånad. 7 procent lagringsröta och stockblånad.
15 procent lagringsröta och mindre andel stockblånad. Död ved äldre än 1 år lämnas som naturvård.
   

 

Visa allt innehåll för ämne:

Bruka skog