Sanyou är med sin årliga produktionskapacitet på 500 000 ton ointegrerad viskos, världens största oberoende köpare av dissolvingmassa och en viktig kund till Södra. Sedan 2012 har Södra levererat 250 000 ton dissolvingmassa till Sanyou som i sin tur levererar viskos till främst spinnerier.

Sanyou grundades år 1998 och har sedan dess expanderat och vuxit snabbt. Deras marknadsledande strategi fokuserar tydligt på fortsatt ökade volymer med rätt kvalitet. Under första kvartalet 2018 kommer Sanyou att öka kapaciteten med ytterligare 250 000 årston viskosstapelfiber, och därmed säkra sin ställning som en ledande aktör på världsmarknaden med en kapacitet om 750 000 årston.
– Vår kinesiska agent Ekman etablerade den första kontakten. Sedan dess har Sanyou vuxit fram som en av de volymmässigt mest stabila kunderna av dissolvingmassa i Södras historia. De har i princip köpt samma volym från oss varje månad sedan 2012 säger Dag Benestad, försäljningschef för Södras dissolvingmassa.

LEVERANTÖRER TILL ZARA OCH H&M

Bland Sanyous kunder finns stora aktörer inom den asiatiska textilindustrin som till exempel Shandong Ruyi koncernen, som äger hela värdekedjan själv och tillverkar kläder som bland annat går till Zara, H&M och Uniqlo.
– Vår kundrelation till Sanyou är mycket stark, säger Dag. Trots språkproblematiken finns vi alltid till hands och erbjuder hög kompetens och kundservice av världsklass. Vi besöker ofta kunden på plats.

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR PÅ SÖDRA

– Förväntningarna på oss som leverantör är höga, fortsätter Dag. Sanyou värdesätter oss för vår pålitlighet, vår höga massakvalitet, effektiva leveranser samt en öppen och transparant kommunikation. De förväntar sig att vi skapar värde för deras affär och att vårt samarbete kan stärkas ytterligare.

För att fira leveranserna av en kvarts miljon ton överraskade Södra Sanyou med att fästa en skylt på jubileumsbalen med en hälsning.
– Vi ser fram emot ett fortsatt stabilt och framgångsrikt samarbete under lång tid framöver.