För andra året i rad genomfördes motionstorg vid Södras stämma. Ambitionen med dessa torg är att bjuda in till dialog i stället för enskilda monologer. Motionerna var uppdelade på sju stationer, där de flesta motionärerna var på plats, liksom en representant för styrelsen och en tjänsteman för att dokumentera.

Under den timme som avsattes för motionstorget rörde sig stämmodeltagarna fritt och valde själva vilka motioner de ville diskutera. Då kunde de bestämma sig för om de gick på styrelsens eller motionärens linje eller komma med fler förslag. Efter motionstorget fanns förslag på ändrade lydelser både av yrkanden i motionerna och av styrelsens svar. Besluten om motionerna fattades sedan av stämman.

En motion om höjd skogsbrukarkunskap i Södra uppskattades av flera ombud.
– Vi vill att Södra satsar på höjd kunskap hos ägarna för att på så vis ge Södra en stabilare bas för framtiden, sa motionär Mats Helge.

Bland övriga ämnen för motionerna kan nämnas nyckeltal för timmerutbyte vid slutavverkning, hantering av grovtimmer och utveckling av larmsystem.

Vill du läsa motionerna i sin helhet så hittar du dem här.