– Det är oerhört glädjande att kunna besluta om en sådan utdelning. Det är flera orsaker bakom detta resultat, som en stark marknad med hög efterfrågan. Men det handlar också om vår förmåga att möta denna marknad med de investeringar vi har genomfört, sa styrelseordförande Lena Ek.

Hon fortsatte:
– Utan våra ägares stora engagemang hade dessa investeringar inte varit möjliga, och nu får de del av det resultatet. Det är kärnan i hela den kooperativa idén, och det är något storslaget i att få vara med i hjärtat av detta.

Vinstdelningen består av utdelning på insatskapitalet, virkesleveranserna under året och en insatsemission om 10 procent.

  • Utdelning på insatskapitalet fastställdes till 6 procent, vilket motsvarar 198 miljoner kronor.
  • Utdelning på virkesleveranserna blev 10 procent av virkesvärdet, totalt 454 miljoner kronor.
  • Insatsemissionen på 15 procent av innestående inbetalt insatskapital, motsvarar totalt 216 miljoner kronor.