Under flera års tid har energiinvesteringar gjorts inom Södra Skogsplantor för att byta ut olje- och gasuppvärmning på plantskolorna i Falkenberg och Flåboda mot uppvärmning med pellets. Det innebär att över 90 procent av energianvändningen i plantproduktionen nu kommer från fossilfria bränslen.
– Nu är det bara de sista åldriga växthusen i Falkenberg som ska bytas mot ett nytt glasväxthus och pelletspannor för uppvärmning. Denna investering ska enligt planen genomföras under 2018/19 för att vi sedan ska vara helt fossilfria 2020, säger Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor.

Sedan våren 2017 körs samtliga transporter på plantskolorna med fossilfri diesel (HVO).