Vi besöker tre delsta­ter, med tre särpräglade skogsekosystem, med gigan­tiska barrträd jämfört med de skogar som emigranterna hade upplevt i Sverige. Det är inte konstigt att släkten hemma i Sverige inte trodde på dem när de skickade hem bilder från skogarna i väst.

Än idag saknar de flesta svenskar kunskap om dessa tre helt skilda ekosystem. Exempelvis att redwoodträden utmed kusten i Kalifornien med höjder över 100 meter bara uppnår cirka hälften av volymen jäm­fört med sequoiaträden i Sierra Nevada låter kan­ske konstigt. Men från ett sequoiaträd kan man få ut upp till 1 487 kubikmeter. Redwoodträden längs kusten tål inte frost och kräver stor del av sitt vatten från Stilla havets dimmor. Sequoiaträden i Sierra Nevada, som är kusiner till redwoodträ­den, trivs på cirka 2 000 meters höjd, i kyla och flera meter med snö och kan bli upp till 12 meter i diameter. Båda trädslagen tillhör familjen sump­cypresser och är gigantiska. I dessa skogar är det också möjligt för douglasgran och sitkagran att bli upp emot fyra-fem meter i diameter och över 100 meter höga.

Vi kommer att uppleva dessa barrskogar och även andra tempererade barregn­skogar. Förutom skogliga besök kommer vi att göra allmänna turistbesök i Seattle, San Francisco och längs vår resväg. Vi besöker människor på landsbygden. Du får ta del av allmänbildande fakta längs vägen samt se filmer som breddar upplevelsen.

Boken "Skogshuggarna i Fjärran västerns skogar" ingår som studiebok inför resan.

Studiebok inför resan

2016 utkom boken ”Skogshuggarna i Fjärran västerns skogar”, som till stor del handlar om vårt kärnämne för resan. Boken är skriven av Lars Nordström med stöd från Svenska Migrationscen­tret och Kungliga Patriotiska Sällskapet och kommer att ingå som studiebok inför resan. Du får ett exemplar vid komplett anmälan till resan.

Text: Jan Hedberg

Frågor och anmälan

Har du frågor, kontakta Jan Hedberg, telefon: 070-671 72 22 e-post: jan@skogsresor.se

Komplett anmälan görs på blankett som finns på Skogsresors hemsida  eller beställs av Jan Hedberg, telefon 070-671 72 22. Komplett anmälan innebär att blanketten har skickats in tillsammans med kopia på pass samt att anmälningsavgiften 2 500 kr per person har satts in på bankgiro 5251-4908, Skogsresor.

Program Stora trädresan med Södra 2018

 

Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare