Du kan följa din avverkning

Som medlem i Södra kan du följa dina avverkningar här på webben. 

Tjänst för att följa virkesleveranser (inloggning krävs)

Nya plantor har en snabbare tillväxt än gamla. Att teckna ett avverkningskontrakt med Södra ger dig mycket positivt tillbaka.

Avverka så snart träden uppnått rätt dimension

När barrträden är cirka 30 centimeter i brösthöjd är det en bra tid att avverka. Dels betalas den dimensionen högt av sågverken och dels ger ytterligare några år på rot en något större diameter, men risken för vindskador och rotröta är större än vinsten med tillväxten. Södra tar hand om hela kedjan, från hyggesanmälan till slutredovisning. Du kan följa hela avverkningsprocessen på dina inloggningssidor på sodra.com eller i skogsägarappen. Efter att uppdraget är slutfört, ger vi dig en uppföljningsredovisning.

Skicklighet vid avverkningen ger bättre utdelning, på flera sätt

Våra entreprenörer är omsorgsfullt utbildade inom såväl aptering som naturvård, så att avverkningsnettot maximeras och påverkan på den kvarvarande skogen minimeras. Vi arbetar med moderna metoder för att förebygga och minimera körskador, vilket vi tycker är så viktigt att vi infört en markskoningsgaranti.

Den innebär att vi garanterar att basvägarna inte får större skador än 25 centimeters djup på en sammanhängande sträcka av 50 meter samt att stickvägar inte får större skador än 20 centimeters djup på en sammanhängande sträcka av 20 meter. Skulle detta trots förebyggande åtgärder uppstå så reparerar vi skadan. Har du bra mark och vägar har du dessutom möjlighet att få en tillgänglighetspremie.

Naturligtvis är vår avverkningstjänst anpassad till certifieringskraven enligt FSC® och PEFC™.

Välj på flera olika prismodeller

När du tecknar ett avverkningsuppdrag med Södra är det vi som gör jobbet, men du har kontrollen. Det är utifrån dina mål och behov som vi utformar uppdraget och du kan välja hur du vill att ersättningen ska beräknas:

  • Vid kontraktstillfället gällande priser: Vår vanligaste kontraktsform innebär att prisnivån fastställs vid kontraktstecknandet.
  • Vid avverkningstillfället gällande priser: Tillämpas när du har speciella önskemål om avverkningstid eller om avverkningen bara kan utföras vissa delar av året (tjälad mark/sommartorka). Virkeslikviden beräknas i dessa fall efter Södras virkesprislistor som gäller vid avverkningstillfället.
  • Skördarmätning med stampris: Möjliggör snabbare utbetalning av virkeslikviden. Volymmätningen görs i skördaren och du får ett pris per m3fub för varje enskild stam. En fördel är att du får betalt för hela stammen, oavsett hur Södra apterar den.

Leveransuppdrag – när du vill sköta avverkningen själv

Om du har tid och möjlighet kanske du vill utföra avverkningen själv. Då tecknar du istället ett leveransuppdrag med Södra, vilket innebär att vi hämtar ditt fällda virke vid en bilväg. Ersättningen följer de lokala gällande prislistorna.

OBS! När du levererar virke till Södra kan du som medlem räkna hem dubbel återbäring i form av att du får en större andel i Södras totala vinst.

Garanti för bra resultat

Vi genomför våra tjänster med ansvar och kvalitet. På många tjänster lämnar vi en speciell garanti. Om du ändå inte skulle känna dig nöjd kan du göra en reklamation.

Reklamation skogliga tjänster

Intresseanmälan

Fyll i dina dina kontaktuppgifter och vilken eller vilka tjänster du är intresserad av. Vi kontaktar dig så snart vi kan och berättar vad vi kan göra för just dig och din skog.

Jag vill bli kontaktad... *
Angående skogstjänsten/erna *

Visa allt innehåll för ämne:

Skogliga tjänster, Skogsägare