phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Medlem i Södra Så fungerar Södra Stämma & årsmöten Fullmaktige 2023

Fullmäktige 2023

Natur. Södras årsredovisning 2008. Gran. Grankvist i närbild. Träd.
Södra håller föreningsstämma i Lund den 31 maj 2023 Vi kommer att samla all aktuell information inför stämman på denna sida. För att få åtkomst till motionstorget behöver du anmäla dig till detta.

Information om stämman 2023

Föreningsstämman är Södras högsta beslutande organ och 200 fullmäktige kallas till denna.
Som fullmäktige blir du kallad till de formella stämmoförhandlingarna och inbjuden till övrigt program. De fullmäktige som valts har ett stort ansvar att läsa igenom allt material och instruktioner för att vara väl förberedda.

Som suppleant har du tackat ja till ett uppdrag som innebär att du kan komma att kallas som reserv med kort varsel. Se därför till att ha markerat den 31 maj som möjlig att deltaga vid föreningsstämman.

Arvode utgår enligt följande: 

Deltagande i fullmäktigemöte inom skogsbruksområdet. 779 kr/möte
Timarvode* 256 kr/tim
Dagarvode** 3 584 kr/dag

 

*Timarvode utgår vid förrättning som varar mindre än 14 timmar per dag.
** Dagarvode utgår vid förrättning som varar mer än 14 timmar per dag.

Övrig ersättning

Milersättning utgår efter samma villkor som för Södras medarbetare. Resekostnader ersätts med faktiska kostnader mot kvitto.

Mer information om hur arvode söks kommer med bekräftelsebrevet.


Mötesappen Södramöten - länk till event Föreningsstämma 2023

Du som har svarat kallelsen kan nu logga in i mötesappen för att se vilka andra som kommer till stämman samt kontrollera vilka du kommer att dela rum med eller om du fått det enkelrum du önskade. Eventsidan kan öppnas i en webbläsare ( länken ovan) eller direkt i appen. 

Observera att du loggar in med den mailadress du angav när du svarade på kallelsen. Du behöver därefter verifiera din mailadress och måste därför komma åt den mailadressens inbox för att komma vidare. Logga in i appen i god tid innan stämman.

För er som loggar in i appen. Har du använt Södras mötesapp innan och har kvar samma mailadress så räcker det med att klicka på länken. Unik eventkod i appen : Eventkoden finns i utskickat material. Bekräftelse på anmälan, inklusive eventkod skickades till fullmäktige den 10 maj.

Hitta Södras Ventla app till din mobil eller platta:

Android: Sök efter Skogsägarmöten i Google play butik

IOS: Sök efter Södramöten i Appstore

DIGITALA MOTIONSTORG 22 och 24 maj


 

Den 22 maj hanterades följande motioner. 

 
Sbo Motion Motionär
9611_Skånes Lövskogsexpert
9653_Alvesta Betalningsvillkor vid avverkningsuppdrag (Yrkande 1)
9653_Alvesta Gränsvård - Behov av ökad kunskap
9712_Mönsterås Södra som social aktör
9731_Vimmerby Höjd arealgräns för hyggesanmälan Michael Andersson &
9741_Höglandet Dags att ta rotrötan på allvar
9743_Mjölby Införande av följesedlar
9871_Bohus Dal Utbildning av säkerhetsombud

9751_Åtvidaberg Västra

FLYTTAD till 22 maj

Skogsbruksmodell för att minska skogsbrukets miljöpåverkan och stärka Södras anseende hos konsumenter  & Charlotte Norrman

Efter torget inkom följande tillsäggsyrkande till motion Införande av följesedlar

Att i väntan på teknisk utveckling, för att få kontroll på virket hela vägen till inmätning, anmoda åkarna att meddela skogsägaren då de hämtar virke på avlägg med ett sms innehållande ungefärlig mängd och varuslag.

Motionär, Christian Gager, Mjölby SBO 24 maj 2023


 

Den 24 maj hanterades följande motioner. 

SBO Motion Motionär
9611_Skånes Angående Södra Medlemsel AB orgnr. 556070-5724
9832_Mark Tryggat elpris
9653_Alvesta Betalning via medlemskonto
9712_Mönsterås Är villkoren mellan Södra och medlemmar som levererar virke eller köper tjänster rimliga?
9761_Borensberg Höj Södras listpriser
9821_Kind I kooperativ anda – Prioritera medlemmarna som köpare av bränslepellets
9652_Ljungby Låt naturvården bli ett eget sortiment [tas till stämman på motionärens egen begäran]


 

Motioner

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.sortDate | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

Motionssvar

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.sortDate | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

Övriga dokument

De flesta postas till fullmäktige eller återfinns mötesappen som enbart inbjudna till stämman kommer åt. Vissa dokument kan du nå även här.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.