phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem För Södra skogs entreprenörer Entreprenörsnytt Virkesmarknaden juni 2024

Virkesmarknaden - Stark efterfrågan och höjda priser

Som ett svar på den starka efterfrågan på skogsprodukter har Södra höjt priserna från och med den 15 april. Justeringen innefattar barr- och lövmassaved, bränsleved, timmer samt klena sågbara sortiment. Syftet med prishöjningarna är att förbättra lönsamheten för skogsägare och följa marknadens förändringar, där tidigare överskott nu har blivit ett strukturellt råvaruunderskott. Trots höga priser har den avverkningsanmälda arealen i Götaland inte nått nya höjder under årets första kvartal, men en ökning i aktivitet har noterats under april.

Timmerbil

Timmer 

Efterfrågan på timmer är fortsatt hög över hela geografin. Lagerstatusen vid vägar och industrier närmar sig nu ett normalt tillstånd. För närvarande finns det ett mindre överskott av talltimmer. Utsikterna inför hösten pekar på en fortsatt stark efterfrågan på timmer, och sågverken indikerar ett konstant behov. Även efterfrågan på klena sågbara sortiment håller i sig och förväntas följa timmermarknadens trender. Lövtimmer har också en stark efterfrågan, så det kan vara lämpligt att fundera på möjligheterna att leverera dessa sortiment efter sommaren. 

Massaved 

Efterfrågan på massaved bedöms vara fortsatt stark efter sommaren och en bit in på hösten. För närvarande har vi större lager vid industri och bilväg än vad vi hade planerat, på grund av underhållsstopp i både Mörrum och Värö under våren. Den ökade aktiviteten inom gallring fortsätter och förutsättningarna att gallra både barr- och lövträd och möjligheter till aktiv skogsskötsel är goda. Det är hög efterfrågan på certifierad råvara, och det är viktigt att ta hänsyn till miljön vid avverkning och gallring. 

Fasta bioprodukter  

Det finns ett stort intresse för skogsflis och bränsleved från våra kunder, vilket återspeglar en växande marknad för dessa produkter. Med tanke på de höga priserna på grot är det ekonomiskt fördelaktigt att överväga möjligheterna för uttag av grenar och toppar vid alla skogsbruksåtgärder. För att säkerställa en hållbar och lönsam användning av skogsresurserna är det viktigt att ta hänsyn till alla aspekter av skogsskötsel, inklusive bränsleuttag och askåterföring. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Entreprenörsnytt

Nyhet

Ämnen: Entreprenörsnytt

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.