phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem För Södra skogs entreprenörer Entreprenörsnytt Utveckling för stärkta medlemsrelationer

Utveckling för stärkta medlemsrelationer

Samverkan för skogsgårdens värden och skogsägarnas styrka har varit grunden för Södra i mer än 80 år, och kommer att fortsätta vara det. Men vi står nu i en ny råvarusituation där vi behöver söka nya lösningar, och vi ska göra det med våra kooperativa värden som grund. Vi ska ha det allra bästa erbjudandet för skogsägare och jobbar därför bland annat med att utveckla våra affärsformer och vår organisation.

Södras skogsinspektor Karin Bengtsson och Södra-medlemmen Lennart Andersson från Spekeröd

Utveckling av affärsformer och affärsvillkor 

Attraktiviteten i Södras affärserbjudande kan förbättras genom ökad transparens, större förutsägbarhet i betalning och kostnad samt sänkt risk för den enskilde medlemmen. Inom Södra Skog pågår nu ett arbete med flera olika initiativ för att utveckla affärsformerna och affärsvillkoren. Initiativen handlar alla om att stärka relationen mellan medlemmarna och Södra. 

 • Transparent priserbjudande för starka skogsägare
  I samband med stämman presenteras första delen av vårt arbete kring transparens i Södras priserbjudande. Det handlar om öppen prisstatistik och om öppna prisvillkor. Öppen prisstatistik publiceras nu på Södras webb tillsammans med förklaringar om hur Södras prissättning fungerar. I inloggat läge på Min Skogsgård webb finns kompletta prisvillkor, med premier utöver grundpriset, tillgängliga för alla medlemmar. 

 • Utveckling av stampris för ökad tydlighet och enkelhet
  Vi startar under hösten ett pilotprojekt på tre verksamhetsområden (Höör, Gislaved och Vetlanda). Inom pilotprojektet kommer vi att pröva ett stampriskontrakt med avverkningskostnad vid kontraktstillfället, baserat på en stamkostnadslista. Det ger skogsägaren ett fast nettopris per stam, diameterklass och trädslag. Målsättningen är att kunna erbjuda affärsformen för alla medlemmar under 2025. 

 • Fortsatt utvecklingsarbete under hösten
  Transparens, trygghet och långsiktighet kommer att vara i fokus när vi nu fortsätter utvecklingsarbetet med våra affärsformer och affärsvillkor. Arbete pågår redan nu och kommer att drivas vidare med god fart under resten av året. 

Utveckling av framtidens organisation 

I Södras strategi står människor och kultur i centrum och för att stärka medlemsrelationerna är människorna helt avgörande - medarbetare, entreprenörer, förtroendevalda med flera. Vi har utmaningar i dagens organisation vi behöver hantera, samtidigt som vi bibehåller styrkorna. Förändringen kommer att påverka oss under en tid, men det är vår investering för att i slutändan lyckas leverera det allra bästa erbjudandet för skogsägare. Vi vill helt enkelt skapa bättre förutsättningar för människorna i och kring Södra Skog att göra ett bra jobb.  

Arbetet pågår med sikte att ha en ny organisation på plats i oktober. Alla detaljer är ännu inte klara, men några viktiga delar finns: 

 • Organisationsstrukturen byggs kring våra huvudprocesser Rådgivning, Skogsbruk och Råvaruförsörjning. På så sätt vill vi tydliggöra ansvar och mandat, att beslut ska fattas så nära den operativa verksamheten som möjligt och skapa en organisation som är både mer hållbar och mer effektiv. I dagens organisation jobbar vi i ganska stor omfattning på det sättet inom t ex produktion och skogsvård, men vi tar det nu ett steg vidare och låter hela strukturen följa processerna.  

 • Lokala medlemsteam formas för att möta medlemmarna med rådgivare, skogsvårdsledare, produktionsledare och transportledare med stöd av olika specialistroller.  

 • Kraftsamling kring skoglig utveckling görs genom att all skoglig forskning och utveckling samlas inom Södra Innovation där frågorna kommer att drivas på samma sätt som Södras övriga innovationsområden. Magnus Petersson kommer att leda den nya avdelningen för Skoglig utveckling tillsammans med nyckelpersoner. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Entreprenörsnytt

Nyhet

Ämnen: Entreprenörsnytt

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.