phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem För Södra skogs entreprenörer Entreprenörsnytt Uppdaterad leverantörskod

Uppdaterad leverantörskod

Södras leverantörskoden innehåller riktlinjer för de skyldigheter och det ansvar som åligger Södras leverantörer och deras underleverantörer har uppdaterats.

Södra entreprenörsappen Victor Åberg och Mikael Samuelsson Grimslövs skogstjänst AB

Leverantörskoden innehåller bland annat baskrav avseende affärsprinciper, arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter och miljö och bygger på lagstiftning och internationella regelverk och principer som Södra har ställt sig bakom. Den uppdaterade leverantörskoden gäller för alla leverantörer inom hela Södra-koncernen och har succesivt börjat implementeras i nya och uppdaterade avtal från hösten 2023. 

- Vi vill att Södra ska förknippas med hög kvalitet och att saker och ting går rätt till. Därför är det viktigt att våra leverantörer känner till och följer de baskrav vi ställer. Jag rekommenderar att påminna sig genom att ta en titt på den här uppdaterade versionen och fundera igenom om man checkar alla boxar, säger Joel Persson, skogsteknisk chef på Södra.  

Sammanfattning 

  • Visa omsorg om alla människor i värdekedjan. 
  • Sätt alltid hälsa och säkerhet först och arbeta aktivt för att stödja och främja internationellt erkända mänskliga rättigheter. 
  • Gör ansvarsfulla affärer med fötterna på marken. 
  • Ha nolltolerans mot korruption, sträva efter att konkurrera på ett rättvist och ärligt sätt och arbeta tillsammans med Södra för ansvarsfulla affärer. 
  • Skydda Södras tillgångar och intressen.
  • Använd Södras fysiska och finansiella tillgångar och hantera information om verksamheten på ett ansvarsfullt sätt.
  • Bruka skogen och jordens resurser med blicken framåt.
  • Arbeta för att minska miljö- och klimatpåverkan samt för cirkulära flöden, en rikare biologisk mångfald och ett aktivt och hållbart skogsbruk. 

Läs den uppdaterade leverantörskoden här  

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Entreprenörsnytt

Nyhet

Ämnen: Entreprenörsnytt

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.