phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem För Södra skogs entreprenörer Entreprenörsnytt Södras brandriskarbete

Södras brandriskarbete

I år är det 10 år sedan den stora skogsbranden i Sala som onekligen skakade om skogsbruket. Vi fick anledningen att se över våra rutiner vid hög brandrisk i samverkan med övriga aktörer i skogsbruket. Sedan kom det extrema torråret 2018 då vi verkligen fick anledning att testa och utveckla vårt brandriskarbete. En branschgemensam standard utvecklades tillsammans med myndigheter, företag och Skogforsk för att få en gemensam syn på risker och lämpliga åtgärder. Därefter har Södra gått vidare med att utveckla våra företagsspecifika riktlinjer.

naturvårdsbränning i Klenemåla

Dagens brandriskhantering är uppbyggd runt flera olika områden som tillsammans ska motverka skogsbrand och samtidigt göra det möjligt att bedriva skogsbruk även under varma och torra förhållanden.  

  • Kompetens hos utförare och uppdragsgivare är viktig och säkerställs via godkända utbildningsbevis i Skötselskolans brandriskutbildningar 
  • Utrustningskraven på maskinerna har höjts och gjorts tydliga, samråd mellan Södra och entreprenörerna har införts.  
  • Samråd mellan Södra och entreprenör, till grund för samrådet används brandriskindex och FWI-värden som MSB tillhandahåller.  
  • Åtgärder lämpliga vid olika brandrisknivåer t.ex. stoppa arbetet, nattkörning, brandvakt, efterbevakning, undvika steniga områden, band och kedjor monteras av m.m. 

Samråden dokumenteras och vi kan också ta fram statistik över vilken typ av samråd som genomförts, hur de fördelar sig geografiskt och vilken typ av åtgärd som skulle utföras på platsen. 

Entreprenörernas och Södras arbete är viktigt för att vi ska kunna bedriva ett säkert arbete utan allt för stor påverkan på produktionen med efterföljande problem för entreprenörer, skogsägare och industri. Ett bra exempel var hur entreprenörerna och fältorganisationen löste utmaningarna gemensamt under 2023 då brandrisken var hög men där vi kunde leverera virke och samtidigt bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. Samtidigt måste vi vara ödmjuka inför de utmaningar vi ställs inför framåt.  

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Entreprenörsnytt

Nyhet

Ämnen: Entreprenörsnytt

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.