phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem För Södra skogs entreprenörer Entreprenörsnytt Nya skogsmaskinsindex T23 införs

Nya skogsmaskinsindex T23 införs

Förberedelser pågår för att kunna införa det nya skogsmaskinsindexet T23 och först ut är avverkningsavtalen. Arbetet med det nya indexet har letts av Skogsentreprenörerna, SE, och Statistiska centralbyrån tillsammans med en arbetsgrupp där Södra ingått. Arbetet har gjorts genom en översyn av de kostnadsandelar som utgör skogsmaskinsindex. I det nya indexet är den största förändringen att man lyft in lönekostnader med en egen kostnadsandel.

Skotare, timmer, föryngringsavverkning

För att kunna byta till T23-index har en bilaga till avtalet ”VO-Omfattning-pris” tagits fram. Detta avtal och övriga underlag kommer ni att få från era produktionsledare. Bilagan beskriver de förändringar som införs och hur ett byte ska gå till. Det krävs ett skriftlig medgivande av bilagan för att byta index. 

Övergång till T23-indexet är kostnadsneutral och kommer göras genom att indexuppräknade grundpriser per resurs, inklusive förändring i dieselklausuler sätts, in som grundpris i produktionsportalen för aktuell månad. 

Samtidigt sätts basmånaden för den månad som övergången sker, så att första indexreglering med T23 index sker den första i nästkommande månad. 

Parallellt pågår utveckling och anpassning av produktionsportalen för att kunna hantera de förändringar som sker i indexberäkningarna. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Entreprenörsnytt

Nyhet

Ämnen: Entreprenörsnytt

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.