phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem För Södra skogs entreprenörer Entreprenörsnytt Mistra Digital forest

Mistra Digital forest

Mistra Digital Forest är ett omfattande forskningsprogram med syfte att utveckla digitala hjälpmedel och applikationer som kan utveckla skogsbruket. Södra är en aktiv deltagare i olika delprojekt för att dels få ta del av nya rön men också för att påverka forskningen i en riktning där vi ser utmaningar och möjligheter. Här följer några exempel på spännande projekt som pågår nu.

Slutavverkning utanför Vittsjö i Skåne.

Digital spårbarhet från skog till industri 

Vid avverkning samlar skogsmaskinen in mängder av data om trädets egenskaper och position. Genom att länka ihop den med information om trädets resa från stående stam till industri går det att spåra en slutprodukt hela vägen tillbaka till skogen. Nu fyller ett projekt inom Mistra Digital Forest igen luckorna som hittills har hindrat ett sådant scenario från att bli verklighet.  

– Men när stockarna sen läggs vid vägkanten märks de fortfarande upp manuellt. I det här projektet vill vi digitalisera också det momentet och koppla ihop det med data från skogsmaskinerna. På så vis blir det möjligt att spåra enskilda stockar hela vägen till sågverket, massafabriken och annan industrimottagning, säger Johan J Möller, biträdande programledare för programmet Värdekedjor på Skogforsk. 

Läs mer om Digital spårbarhet från skog till industri (mistradigitalforest.se) 

Laserskanning från skördare – smart sätt att upptäcka krokiga träd vid avverkning? 

Sensorer för laserskanning blir allt billigare och kan öka precisionen inom skogsbruket. Men ingen har testat om tekniken kan användas för att bedöma trädens krokighet vid avverkning – ett beslutsstöd med den förmågan skulle öka skogsindustrins resurseffektivitet. Det här utforskas nu inom Mistra Digital Forest, i samarbete med Komatsu som vill utveckla tekniken. 

I det här projektet inom Mistra Digital Forest har forskarna placerat en sensor på en skördare, sensorn tillhör det segment som är intressant ur ett kostnadsperspektiv och som kan antas ha tillräckligt god detaljeringsgrad för att upptäcka krökningar. Ett facit har samlats in med hjälp av en stationär laserskanner med mycket hög detaljeringsgrad och genom manuell provmätning av träd på delar av avverkningsytan. För att testa potentialen i olika slags mobil datainsamling laserskannas också utvalda delar av skogen med drönare och manuellt av en person med skanner i handen. Nya tester i fält är planerade till sommaren 2024 och när projektet avslutas 2025 är förhoppningen att ha lagt grunden för att kunna utveckla användbara beslutsstöd.   

Läs mer om Laserskanning från skördare (mistradigitalforest.se) 

Läs mer om Mistra Digital Forests årsrapport

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Entreprenörsnytt

Nyhet

Ämnen: Entreprenörsnytt

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.