phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Viktigt att vårda fastighetsgränser

Viktigt att vårda fastighetsgränser

Markering av fastighetsgräns

Att känna till fastighetsgränserna är av stor betydelse för skogsägaren av flera skäl, men det kan ibland vara svårt att avgöra var gränsen går. Bra fastighetsgränser underlättar vid skogliga åtgärder, jakt eller övertagande av fastigheter och det kan bli kostsamt om man råkar avverka på grannens mark. Så prata med dina grannar och leta tillsammans.

Vid stämman förra året inkom en motion som handlade om behovet av att ha tydliga fastighetsgränser och svårigheten att som skogsägare få hjälp med detta.

– Även om de allra flesta gränser någon gång märkts ut så blir gränsmarkeringar otydliga eller försvinner om de inte vårdas. Efterhand blir det allt svårare att hitta exakt var fastighetsgränserna går. Det är viktigt för skogsägaren att känna till var gränsmarkeringarna finns för att skogsskötselåtgärder ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Även i samband med jakt eller andra nyttjanderätter har tydliga fastighetsgränser stor betydelse, säger Anders Svensson, chef för Produkter och Tjänster inom Södra Skog.

Skogsägarens ansvar

Att tydliggöra hela fastighetens gränser eller att utreda var otydliga gränser går är ingen tjänst som Södra erbjuder.

– Detta ansvar vilar på skogsägaren. En viktig anledning till att Södra inte engagerar sig i denna typ av ärende är att det involverar två skogsägare, där båda kan vara medlemmar i Södra och där Södra inte kan avgöra tveksamheter till den ene eller andres fördel eller nackdel. Istället kommer vi att tillhandahålla relevant information och utbildning för att hjälpa skogsägaren att vårda sina fastighetsgränser på bästa sätt. Vi har till exempel tagit fram film och haft ett webbinarium i ämnet, säger Anders.

Lantmäteriet har tidigare haft en tjänst där man utförde så kallad gränsvisning – det vill säga kom ut och påvisade var gränsen gick. Denna tjänst erbjuds inte längre och skogsägare hänvisas till andra privata aktörer som finns på marknaden. Däremot kan man ansöka om en gränsutmätning eller fastighetsbestämning, som är juridiskt bindande.

Leta fastighetsgränser

Hur gör du praktiskt när du letar fastighetsgränser?

I förrättningshandlingarna, de handlingar som skrevs när fastigheten/gränsen bildades, står vad det är för gränsmarkering du ska leta efter. Gränsmarkeringar är över tid bestående naturliga element och det är alltid gränsmarkeringarna som gäller framför kartan. Gamla markeringstyper är till exempel femstenarör eller råstenar. Nyare är exempelvis rör i sten eller dubb i berg. Oavsett om det är en gammal eller ny markering, så gäller det att leta och att vara kreativ i sitt letande.

I regel kan man utgå från den digitala kartan, men det kan finnas fel. Finns det minsta osäkerhet, så är det gränsmarkeringen som gäller. Leta gärna tillsammans med dina grannar.

– Ledtrådar i letandet är att titta efter vägar, stenmurar eller gärdsgårdar. Har du en gammal orienteringskarta eller gamla flygbilder över din fastighet så kan du med hjälp av dem också lokalisera var gränserna skulle kunna gå genom att titta på terrängförhållande och vegetation och hur de skiftar. Ta med dig måttband, kompass och telefon med GPS för att underlätta letandet, säger Anders.

När gränsen är hittad så markeras den med stakkäpp och röj den gärna tillsamman med grannen.

– Det är viktig att markägare gör det här ihop och att det inte finns några tveksamheter, säger Anders.

Äldre fastighetsgräns
För att hitta fastighetsgränsen i skogen kan du använda den digitala kartan, men tänk på att det alltid är gränsmarkeringen som gäller.
Gamla markeringstyper
 • Femstenarör
 • Råsten
 • Visare
 • Utliggare

 

 

 

Modernare markeringstyper från 1970
 • Rör i berg
 • Rör i sten
 • Rör i mark
 • Rör i betonggjutning
 • Dubb i berg
 • Dubb i sten
 • Borrhål i berg
 • Borrhål i sten
 • Träpåle
Mer information

På Lantmäteriets hemsida lantmäteriet.se finns mer information:

 • Äldre akter, kartor och flygbilder: minkarta.lantmateriet.se 
 • Detaljerad information om dina egna fastigheter, tomträtter, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter: minfastighet.lantmateriet.se – obs inloggning med bankid

Filmer om fastighetsgränser:

Södra Medlemsfilm Fastighetsgränser

Digital skogskväll om samverkan kring vägar och gränser i skogen

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.